Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:22:03 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6325Tiêu đề: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:22:03 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc :[tex]\lambda _{1}[/tex](tím) [tex]=0,40\mu m[/tex] ;[tex]\lambda _{2}[/tex](lam) [tex]=0,48\mu m[/tex] ;[tex]\lambda _{3}[/tex](đỏ) [tex]=0,72\mu m[/tex] .Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 35 vân màu tím  ? .Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:
A.27 vân lam, 15 vân đỏ
B.30 vân lam, 20 vân đỏ
C.29 vân lam, 19 vân đỏ
D.31 vân lam, 21 vân đỏ

Bài 2: Một dung dịch hấp thụ bức xạ có bước sóng [tex]0,3\mu m[/tex] và phát ra bức xạ có bước sóng [tex]0,52\mu m[/tex].Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ .Số phôtôn bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm tỉ lệ là [tex]1/5[/tex] của tổng số phôtôn chiếu tới dung dịch. Hiệu suất của sự phát quang của dd là:
A. 15,7%
B.11,54%
C.7,5%
D.26,82%


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:49:12 AM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2011

Bài 2: Một dung dịch hấp thụ bức xạ có bước sóng [tex]0,3\mu m[/tex] và phát ra bức xạ có bước sóng [tex]0,52\mu m[/tex].Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang và năng lượng ánh sáng hấp thụ .Số phôtôn bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm tỉ lệ là [tex]1/5[/tex] của tổng số phôtôn chiếu tới dung dịch. Hiệu suất của sự phát quang của dd là:
A. 15,7%
B.11,54%
C.7,5%
D.26,82%


Xét trong cùng một khoảng thời gian .
Năng lượng ánh sáng phát quang : [tex]E_{1} = N_{1}\frac{hc}{\lambda _{1}}[/tex]

Năng lượng của ánh sáng chiếu vào : [tex]E_{2} = N_{2}\frac{hc}{\lambda _{2}} = 5 N_{1}\frac{hc}{\lambda _{2}}[/tex]

Hiệu suất cần tìm : [tex]\frac{E_{1}}{E_{2}} = \frac{\lambda _{2}}{5\lambda _{1}}[/tex]. Đáp án B

Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:18:59 PM Ngày 07 Tháng Mười Hai, 2011
Còn câu 1 nữa ,ai giúp em đi


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 10:02:28 AM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2011
Nên sửa lại đề như sau:
 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt: 0,40 micm (màu tím), 0,48 mỉcrm (màu lam) và  0,72 micrm (màu đỏ). Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu tím. Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 8 vân lam, 4 vân đỏ.   B. 30 vân lam, 20 vân đỏ.
C. 29 vân lam, 19 vân đỏ.   D. 31 vân lam, 21 vân đỏ.


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:16:00 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2011
Nên sửa lại đề như sau:
 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt: 0,40 micm (màu tím), 0,48 mỉcrm (màu lam) và  0,72 micrm (màu đỏ). Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu tím. Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 8 vân lam, 4 vân đỏ.   B. 30 vân lam, 20 vân đỏ.
C. 29 vân lam, 19 vân đỏ.   D. 31 vân lam, 21 vân đỏ.
Trieubeo xin giải cách hơi dài, mọi người có cách ngắn xin chỉ giáo
+[tex]\lambda_1:\lambda_2\lambda_3=0,4:0,48:0,72[/tex](Lấy BSCNN 3 số bên chia cho từng lambda là ra bậc của các vân trùng đầu tiên) ==> vị trí vân trùng đầu tiên là sự trùng nhau của 3 vân [tex]\lambda_1:[/tex] bậc 18, [tex]\lambda_2[/tex] bậc 15, [tex]\lambda_3[/tex] bậc 10.
+Xét vân 1 và 2: [tex]==> \lambda_1:\lambda_2=0,4:0,48=5:6 ==> [/tex]2 vân [tex]\lambda_1[/tex] trùng với [tex]\lambda_2[/tex]
+Xét vân 1 và 3: [tex]==> \lambda_1:\lambda_2=0,4:0,72=5:9 ==> [/tex]1 vân [tex]\lambda_1[/tex] trùng với [tex]\lambda_3[/tex]
+ Xét vân 2 và 3: [tex]==>\lambda_2:\lambda_3=0,48:0,72=2:3 ==>[/tex] 4 vân [tex]\lambda_2[/tex] trùng với [tex]\lambda_3[/tex]
Vậy tổng lại :
+ [tex]\lambda_2[/tex] có 6 vân trùng trong khoảng khoảng đó ==> 14-6=8 vân màu lam
+ [tex]\lambda_3[/tex] có 5 vân trùng trong khoảng đó ==> 9-5=4 vân màu đỏTiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:39:10 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2011
Thầy cô và các bạn giải thích giúp em 2 câu lí thuyết này với:
Câu1: Một bức xạ đơn sắc là bức xạ:
A. Có tần số phụ thuộc môi trường trong suốt
B. Gồm các photon có năng lượng giống nhau
C.Chỉ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy
D.Có vận tốc xác định trong chân không

Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây có thể dùng để đo bước sóng ánh sáng:
A.Tán sắc ánh sáng và giao thoa khe Y-âng
B.Tổng hợp ánh sáng trắng
C.Tán sắc ánh sáng
D.Giao thoa khe Y-ângTiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:58:25 PM Ngày 08 Tháng Mười Hai, 2011
Thầy cô và các bạn giải thích giúp em 2 câu lí thuyết này với:
Câu1: Một bức xạ đơn sắc là bức xạ:
A. Có tần số phụ thuộc môi trường trong suốt
B. Gồm các photon có năng lượng giống nhau
C.Chỉ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy
D.Có vận tốc xác định trong chân không

Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây có thể dùng để đo bước sóng ánh sáng:
A.Tán sắc ánh sáng và giao thoa khe Y-âng
B.Tổng hợp ánh sáng trắng
C.Tán sắc ánh sáng
D.Giao thoa khe Y-âng

Câu 1: B, Câu 2: D


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:41:46 AM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
Thầy cô và các bạn giải thích giúp em 2 câu lí thuyết này với:
Câu1: Một bức xạ đơn sắc là bức xạ:
A. Có tần số phụ thuộc môi trường trong suốt
B. Gồm các photon có năng lượng giống nhau
C.Chỉ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy
D.Có vận tốc xác định trong chân không

Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây có thể dùng để đo bước sóng ánh sáng:
A.Tán sắc ánh sáng và giao thoa khe Y-âng
B.Tổng hợp ánh sáng trắng
C.Tán sắc ánh sáng
D.Giao thoa khe Y-âng

Câu 1: B, Câu 2: D
Thầy giải thích rõ cho em tí


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:54:58 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
Thầy cô và các bạn giải thích giúp em 2 câu lí thuyết này với:
Câu1: Một bức xạ đơn sắc là bức xạ:
A. Có tần số phụ thuộc môi trường trong suốt
B. Gồm các photon có năng lượng giống nhau
C.Chỉ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy
D.Có vận tốc xác định trong chân không

Câu 2: Thí nghiệm nào sau đây có thể dùng để đo bước sóng ánh sáng:
A.Tán sắc ánh sáng và giao thoa khe Y-âng
B.Tổng hợp ánh sáng trắng
C.Tán sắc ánh sáng
D.Giao thoa khe Y-âng

Câu 1: B, Câu 2: D
Thầy giải thích rõ cho em tí
Câu 1: Đ án A : Tần số không phụ thuộc vào môi trường, ĐA B Trong cùng 1 AS đơn sắc các photon có cùng năng lượng là e=h.f
Đáp án C: Bức xạ đơn sắc có thể là các bức xạ thuộc vùng sóng điện từ, hồng ngoại, tử ngoại,....
Đáp án D: Các bức xạ đơn sắc khác nhau đều có cùng tốc độ như nhau trong CK.
Câu2: Đo bước sóng bằng cách xác định i,a,D và được thực hiện chủ yếu trong khe Yang vì nó đơn giản


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 02:51:54 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
Thế còn tán sắc ánh sáng thì sao ạ, có đơn giản ko ạ
Cho em hỏi thêm bài tập này nữa
Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên [tex]n[/tex] lần [tex]\left(n>1 \right)[/tex], thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng [tex]\Delta \lambda[/tex].Hiệu điện thế ban đầu của ống là:
[tex]A.\frac{hc\left(n-1 \right)}{e\Delta \lambda }[/tex]
[tex]B.\frac{hc\left(n-1 \right)}{en\Delta \lambda }[/tex]
[tex]C.\frac{hc\left}{en\Delta \lambda }[/tex]
[tex]D.\frac{hc\left}{e\left(n-1 \right)\Delta \lambda }[/tex]Tiêu đề: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:08:19 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2011
Thế còn tán sắc ánh sáng thì sao ạ, có đơn giản ko ạ
Cho em hỏi thêm bài tập này nữa
Khi tăng hiệu điện thế của một ống tia X lên [tex]n[/tex] lần [tex]\left(n>1 \right)[/tex], thì bước sóng cực tiểu của tia X mà ống phát ra giảm một lượng [tex]\Delta \lambda[/tex].Hiệu điện thế ban đầu của ống là:
[tex]A.\frac{hc\left(n-1 \right)}{e\Delta \lambda }[/tex]
[tex]B.\frac{hc\left(n-1 \right)}{en\Delta \lambda }[/tex]
[tex]C.\frac{hc\left}{en\Delta \lambda }[/tex]
[tex]D.\frac{hc\left}{e\left(n-1 \right)\Delta \lambda }[/tex]Hướng dẫn cho em cách làm như sau :
Bước sóng nhỏ nhất của tia X ( trong trường hợp sử dụng điện áp UAK không đổi )

[tex]\frac{hc}{\lambda } = e.U_{AK}\Rightarrow \frac{\lambda }{hc} = \frac{1}{e.U_{AK}}[/tex]  (1)

Tương tự khi tăng điện áp lên n lần : [tex]\frac{\lambda - \Delta \lambda }{hc} = \frac{1}{n e.U_{AK}}[/tex]  (2)

Lấy (1) trừ (2) ta có : [tex]\frac{\Delta \lambda }{hc} = \frac{n - 1}{n e.U_{AK}} \Rightarrow U_{AK}[/tex] Đáp án B

Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Quỷ kiến sầu trong 12:41:30 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Nên sửa lại đề như sau:
 Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt: 0,40 micm (màu tím), 0,48 mỉcrm (màu lam) và  0,72 micrm (màu đỏ). Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu tím. Số vân màu lam và vân màu đỏ nằm giữa 2 vân sáng liên tiếp kể trên là:
A. 8 vân lam, 4 vân đỏ.   B. 30 vân lam, 20 vân đỏ.
C. 29 vân lam, 19 vân đỏ.   D. 31 vân lam, 21 vân đỏ.
Trieubeo xin giải cách hơi dài, mọi người có cách ngắn xin chỉ giáo
+[tex]\lambda_1:\lambda_2\lambda_3=0,4:0,48:0,72[/tex](Lấy BSCNN 3 số bên chia cho từng lambda là ra bậc của các vân trùng đầu tiên) ==> vị trí vân trùng đầu tiên là sự trùng nhau của 3 vân [tex]\lambda_1:[/tex] bậc 18, [tex]\lambda_2[/tex] bậc 15, [tex]\lambda_3[/tex] bậc 10.
+Xét vân 1 và 2: [tex]==> \lambda_1:\lambda_2=0,4:0,48=5:6 ==> [/tex]2 vân [tex]\lambda_1[/tex] trùng với [tex]\lambda_2[/tex]
+Xét vân 1 và 3: [tex]==> \lambda_1:\lambda_2=0,4:0,72=5:9 ==> [/tex]1 vân [tex]\lambda_1[/tex] trùng với [tex]\lambda_3[/tex]
+ Xét vân 2 và 3: [tex]==>\lambda_2:\lambda_3=0,48:0,72=2:3 ==>[/tex] 4 vân [tex]\lambda_2[/tex] trùng với [tex]\lambda_3[/tex]
Vậy tổng lại :
+ [tex]\lambda_2[/tex] có 6 vân trùng trong khoảng khoảng đó ==> 14-6=8 vân màu lam
+ [tex]\lambda_3[/tex] có 5 vân trùng trong khoảng đó ==> 9-5=4 vân màu đỏEm hơi băn khoăn đề bài của câu này:  Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu tím Hai vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là hai vân cạnh nhau cùng màu với vân  trung tâm VD: vân trung tâm và vân cùng màu cạnh nó. Vậy cho thêm 14 vân tím làm gì nhỉ? Ko cho ta cũng xác định được là 14 mà? Theo em đã cho liên tiếp thì thôi khỏi cho 14 vân tím hoặc cho 14 vân tím thì khỏi cho liên tiếp. Nhờ các thầy xem em lập luận sai chỗ nào?


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: giao thoa và lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:51:34 PM Ngày 22 Tháng Ba, 2012
Em hơi băn khoăn đề bài của câu này:  Giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm có 14 vân màu tím Hai vân liên tiếp cùng màu với vân trung tâm là hai vân cạnh nhau cùng màu với vân  trung tâm VD: vân trung tâm và vân cùng màu cạnh nó. Vậy cho thêm 14 vân tím làm gì nhỉ? Ko cho ta cũng xác định được là 14 mà? Theo em đã cho liên tiếp thì thôi khỏi cho 14 vân tím hoặc cho 14 vân tím thì khỏi cho liên tiếp. Nhờ các thầy xem em lập luận sai chỗ nào?
Đúng vậy, thôi thừa kệ nó, chỉ sợ nó thừa mà sai với cái mình tính toán mới sợ