Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the_blood159 trong 11:39:47 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6315Tiêu đề: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: the_blood159 trong 11:39:47 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Một vật có khối lượng là 200g, thức hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, phương trình là x=6cos(15t + Pi/3) và x=Acos(15t + Pi), biết cơ năng dao động là W=0,06075, tìm A! :(


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:53:54 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Tìm biên độ tổng hợp thông qua công thức: W=1/2.k.A^2 ( A ở đây là biên độ tổng hợp)
rồi tìm biên độ của dao động còn lại thôi