Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 12:36:45 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6307Tiêu đề: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:36:45 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 1: Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất [tex]n_{1}=\frac{4}{3}[/tex] vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex].Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là:
[tex]A.n=1,5[/tex]           [tex]B.n=2[/tex]           [tex]C.n=2,4[/tex]            [tex]D.n=\sqrt{2}[/tex]

Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:
A.Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số
B.Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có thể có cùng giá trị bước sóng
C.Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là bước sóng
D.Các ánh sáng đơn sắc chỉ có cùng vận tốc trong chân không

Câu 3: Dòng điện 3 pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu đứt dây trung hoà thì các đèn :
A.không sáng          B.có độ sáng ko đổi          C.có độ sáng giảm         D.có độ sáng tăng

Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:54:59 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 1: Khi cho một tia sáng đi từ nước có chiết suất [tex]n_{1}=\frac{4}{3}[/tex] vào một môi trường trong suốt nào đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền của ánh sáng bị giảm đi một lượng [tex]\Delta v=10^{8}m/s[/tex].Chiết suất tuyệt đối của môi trường này là:
[tex]A.n=1,5[/tex]           [tex]B.n=2[/tex]           [tex]C.n=2,4[/tex]            [tex]D.n=\sqrt{2}[/tex]
[tex]n_1=\frac{c}{v_1} ==> v_1=\frac{c}{n_1}=\frac{9.10^8}{4}[/tex]
[tex]v_2=v_1-10^8=\frac{5.10^8}{4}[/tex]
[tex]n_2=\frac{c}{v_2}=\frac{12}{5}=2,4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 06:02:38 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Giúp em câu này
Câu 4: Một hạt có động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ của nó.Tốc độ của hạt đó bằng:
A.0,6c             B.0,8c               D.0,7c               D.0,5c


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:19:16 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Giúp em câu này
Câu 4: Một hạt có động năng bằng 1/4 năng lượng nghỉ của nó.Tốc độ của hạt đó bằng:
A.0,6c             B.0,8c               D.0,7c               D.0,5c


Bài này dùng công thức phần Thuyết tương đối.

Năng lượng nghỉ: [tex]E_{0}=m_{0}c^{2}[/tex]

Động năng: [tex]W_{d}= m_{0}c^{2}\left[\frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c} \right)^{2}}} -1\right][/tex]

Lập tỉ số, tính ra v.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:37:05 AM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Còn 2 câu lí thuyết kia làm sao thầy Điền Quang


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:15:34 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:
A.Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số
B.Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có thể có cùng giá trị bước sóng
C.Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là bước sóng
D.Các ánh sáng đơn sắc chỉ có cùng vận tốc trong chân không
Đáp án sai là: C

Câu 3: Dòng điện 3 pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu đứt dây trung hoà thì các đèn :
A.không sáng          B.có độ sáng ko đổi          C.có độ sáng giảm         D.có độ sáng tăng
Đáp án B: theo ngulau thì tải đối xứng nên dòng điện trong dây trung hòa bằng không. nên dây trung hòa bị đứt nên không ảnh hưởng gì


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:34:50 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc:
A.Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là tần số
B.Các ánh sáng đơn sắc khác nhau có thể có cùng giá trị bước sóng
C.Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc là bước sóng
D.Các ánh sáng đơn sắc chỉ có cùng vận tốc trong chân không
Đáp án sai là: C

Tại sao ko chọn A mà chọn C ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:13:48 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 5: Roto của máy phát điện xoay chiều 1 pha gồm 5 cặp cực xếp xen kẽ nhau.Roto cần phải quay với tốc độ góc bằng bao nhiêu để dòng điện xoay chiều tạo ra có tần số bằng [tex]50Hz[/tex]
[tex]A.10[/tex][tex]rad/s[/tex]
[tex]B.20\pi rad/s[/tex]
[tex]C.600 rad/s[/tex]
[tex]D.100\pi rad/s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:27:20 PM Ngày 05 Tháng Mười Hai, 2011
công thức:
f=n.p
trong đó:
f là tần số dòng điện
n là tốc độ quay của roto ( vòng/s)
p là số cặp cực


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:39:33 AM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2011
công thức:
f=n.p
trong đó:
f là tần số dòng điện
n là tốc độ quay của roto ( vòng/s)
p là số cặp cực
Nhưng ko ra kết quả giống đáp án, nhờ thầy giải chi tiết luôn ạ ,câu này đáp án B đó


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:54:21 PM Ngày 06 Tháng Mười Hai, 2011
f=p.n ->n=f/p=50/5=10(vòng/s)=20.pi(rad/s)