Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 07:17:02 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6295Tiêu đề: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: arsenal2011 trong 07:17:02 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Một thấu kính mỏng , 2 mặt lồi cùng bán kính [tex]20cm[/tex] , có chiết suất đối với tia đỏ [tex]n_{d} =1,5[/tex]và đối với tia tím [tex]n_{t} =1,54[/tex].Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song với trục chính của một thấu kính ,điểm hội tụ của chùm tia ló vạch dài trên trục chính một khoảng bằng:
A.1,48 cm           B.1,48 mm              C.2,96 cm              D.2,96 mm

Bài 2: Phát biểu nào sau đây không đúng. Từ trường quay có thể tạo ra bởi:
A.dòng điện xoay chiều 3 pha
B. nam châm chữ U quay xung quanh một trục đối xứng cố định
C. dòng điện xoay chiều một pha
D.dòng điện một chiều đi qua 3 cuộn dây đặt trong stato lệch nhau

Bài 3: Động cơ không đồng bộ 3 pha và máy phát điện xoay chiều 3 pha giống nhau:
A.phần rôto           B.phần stato             C.phần cảm            D.phần ứng


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em một số câu đề thi thử
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:15:50 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2011
Bài 1: Một thấu kính mỏng , 2 mặt lồi cùng bán kính [tex]20cm[/tex] , có chiết suất đối với tia đỏ [tex]n_{d} =1,5[/tex]và đối với tia tím [tex]n_{t} =1,54[/tex].Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song với trục chính của một thấu kính ,điểm hội tụ của chùm tia ló vạch dài trên trục chính một khoảng bằng:
A.1,48 cm           B.1,48 mm              C.2,96 cm              D.2,96 mm

Ta có công thức: [tex]\frac{1}{f}=(n-1)(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2})[/tex]
[tex]\frac{1}{f_d}=(n_d-1)(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}) ==> f_d = 20cm[/tex]
[tex]\frac{1}{f_t}=(n_t-1)(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}) ==> f_t = 18,52cm[/tex]
Tia đỏ hội tụ tại f_đ, tia tím hội tụ tại f_t còn các tia khác hội tụ tại vị trí nằm từ f_d đến f_t :[tex] \Delta d= 1,48cm[/tex]