Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vietvu494 trong 03:09:44 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6279Tiêu đề: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: vietvu494 trong 03:09:44 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
bài 1:cho đoạn mạch AB,AM gồm tụ biến dung C và cuộn cảm L thuần,MB chỉ có điện trở thuần R.Khi C=31.8 uF thì hiệu điện thế giữa 2 đầu AM là 110 V và i trễ pha hơn so với u giữa 2 đầu mạch AB.xác định C khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu AM bằng 0.
A.3.13 uF
B.6.27 uF
C.18.8 uF
D.12.5 uF
bài 2:cho mạch điện gồm cuộn dây(có điện trở trong) mắc nối tiếp với tụ điện.tần số f=50 hz Url=Uc=100V độ tự cảm L=1/pi.tính I ,R ,C.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: Nguyễn Nguyễn trong 03:34:49 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
bài 1:cho đoạn mạch AB,AM gồm tụ biến dung C và cuộn cảm L thuần,MB chỉ có điện trở thuần R.Khi C=31.8 uF thì hiệu điện thế giữa 2 đầu AM là 110 V và i trễ pha hơn so với u giữa 2 đầu mạch AB.xác định C khi hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu AM bằng 0.
A.3.13 uF
B.6.27 uF
C.18.8 uF
D.12.5 uF
bài 2:cho mạch điện gồm cuộn dây(có điện trở trong) mắc nối tiếp với tụ điện.tần số f=50 hz Url=Uc=100V độ tự cảm L=1/pi.tính I ,R ,C.

Bạn coi có cho thiếu dữ liệu bài 1 ko?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: vietvu494 trong 04:42:34 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
àh bổ sung bài 1: biểu thức hdt giữa hai đầu đoạn mạch là u=200can2 cos(100.pi.t) V


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:20:06 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
Chào bạn! Mình giúp bạn bài 2 nhé! Bài này bạn phải vẽ giản đồ véctơ. Đầu tiên tổng hợp [tex]\vec{U_{L}}[/tex]
và véc tơ [tex]\vec{U_r}}[/tex]
. Sau đó tổng hợp [tex]\vec{U_r,L}[/tex]với [tex]\vec{U_C}[/tex]. Vì [tex]U_{r,L}=U_{C}=100V[/tex]
nên hình bình hành là hình thoi. Dễ dàng có được [tex]\vec{U_{r,L}}[/tex] hợp với [tex]\vec{I}[/tex] một góc 60.
Vậy [tex]U_{L}=100sin60^{0}=50\sqrt{2}(V)[/tex]
. [tex]U_{r}=100cos60^{0}=50(V)[/tex]
. Vậy [tex]I=\frac{U_{L}}{Z_{L}}=\frac{U_{L}}{2\pi .f.L}=\frac{50\sqrt{3}}{2\pi .50.\frac{1}{\pi }}=\frac{\sqrt{3}}{2}(A)[/tex]
[tex]r=\frac{U_{r}}{I}=\frac{50}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{100}{\sqrt{3}}(V)[/tex]
[tex]C=\frac{I}{\omega .U_{C}}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2.\pi .50.100}=\frac{\sqrt{3}}{2}.10^{-4}(F)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:23:13 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
Mình không biết cách đưa hình ảnh vẽ giản đồ véc tơ trong word. Các thầy và các bạn có ai biết thì chỉ giúp minh với nhé!
Chết mình nhầm. Bạn sửa lại giúp mình góc không phải 60 mà là 30 nhé! Ngại quá!


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:36:02 PM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
Chào bạn! Mình giúp bạn bài 2 nhé! Bài này bạn phải vẽ giản đồ véctơ. Đầu tiên tổng hợp [tex]\vec{U_{L}}[/tex]
và véc tơ [tex]\vec{U_r}}[/tex]
. Sau đó tổng hợp [tex]\vec{U_r,L}[/tex]với [tex]\vec{U_C}[/tex]. Vì [tex]U_{r,L}=U_{C}=100V[/tex]
nên hình bình hành là hình thoi. Dễ dàng có được [tex]\vec{U_{r,L}}[/tex] hợp với [tex]\vec{I}[/tex] một góc 60.
Vậy [tex]U_{L}=100sin60^{0}=50\sqrt{2}(V)[/tex]
. [tex]U_{r}=100cos60^{0}=50(V)[/tex]
. Vậy [tex]I=\frac{U_{L}}{Z_{L}}=\frac{U_{L}}{2\pi .f.L}=\frac{50\sqrt{3}}{2\pi .50.\frac{1}{\pi }}=\frac{\sqrt{3}}{2}(A)[/tex]
[tex]r=\frac{U_{r}}{I}=\frac{50}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{100}{\sqrt{3}}(V)[/tex]
[tex]C=\frac{I}{\omega .U_{C}}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2.\pi .50.100}=\frac{\sqrt{3}}{2}.10^{-4}(F)[/tex]


Mình nhầm góc 60 thành 30. Bạn tính lại giúp mình nhé!
Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: vietvu494 trong 08:41:40 AM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2011
sao khong thay gi vay bạn?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: Nguyễn Nguyễn trong 02:23:48 PM Ngày 02 Tháng Mười Hai, 2011
àh bổ sung bài 1: biểu thức hdt giữa hai đầu đoạn mạch là u=200can2 cos(100.pi.t) V
Tôi nghĩ vẫn còn thiếu dữ liệu.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: vietvu494 trong 03:57:57 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2011
Chào bạn! Mình giúp bạn bài 2 nhé! Bài này bạn phải vẽ giản đồ véctơ. Đầu tiên tổng hợp [tex]\vec{U_{L}}[/tex]
và véc tơ [tex]\vec{U_r}}[/tex]
. Sau đó tổng hợp [tex]\vec{U_r,L}[/tex]với [tex]\vec{U_C}[/tex]. Vì [tex]U_{r,L}=U_{C}=100V[/tex]
nên hình bình hành là hình thoi. Dễ dàng có được [tex]\vec{U_{r,L}}[/tex] hợp với [tex]\vec{I}[/tex] một góc 60.
Vậy [tex]U_{L}=100sin60^{0}=50\sqrt{2}(V)[/tex]
. [tex]U_{r}=100cos60^{0}=50(V)[/tex]
. Vậy [tex]I=\frac{U_{L}}{Z_{L}}=\frac{U_{L}}{2\pi .f.L}=\frac{50\sqrt{3}}{2\pi .50.\frac{1}{\pi }}=\frac{\sqrt{3}}{2}(A)[/tex]
[tex]r=\frac{U_{r}}{I}=\frac{50}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{100}{\sqrt{3}}(V)[/tex]
[tex]C=\frac{I}{\omega .U_{C}}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2.\pi .50.100}=\frac{\sqrt{3}}{2}.10^{-4}(F)[/tex]

bạn oi lm on giải thích cho mình tại sao có dc góc 30 độ vậy...hình thoi chưa đủ để kết luận như vậy :)

Tiêu đề: Trả lời: giúp em 2 bài điện này với :)
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:43:53 PM Ngày 04 Tháng Mười Hai, 2011
hii hôm trước hơi vội mình quen mất. Bài 1 và 2 của bạn đều thiếu dữ liệu chịu không giải được. Bài 2 nên có thêm dữ kiện là U = Ur,L = Uc = 100V thì mới dùng GĐVT để có góc 30độ được. Tiếc là mình không biết đưa hình vẽ lên diễn đàn.