Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phu2602 trong 06:34:26 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6275Tiêu đề: Con lắc đơn
Gửi bởi: phu2602 trong 06:34:26 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
Một con lắc đơn có vật nhỏ khối lượng m. Kéo vật nhỏ lệch một góc (anpha o). Viết phương trình lực căng lúc động năng bằng thế năng?


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:02:35 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
Một con lắc đơn có vật nhỏ khối lượng m. Kéo vật nhỏ lệch một góc (anpha o). Viết phương trình lực căng lúc động năng bằng thế năng?

Hướng dẫn cho em cách làm như sau :

Cơ năng của vật cũng là thế năng lúc ban đầu : [tex]E = mgl ( 1 - cos \alpha _{0} )[/tex]

Vào thời điểm cần tìm ta có : [tex]\frac{mv^{2}}{2} = mgl(1 - cos\alpha )[/tex]

Bảo toàn cơ năng ta có :  [tex]E = 2 E_{t}[/tex]  [tex]\Rightarrow cos\alpha =\frac{1 + cos\alpha _{0}}{2}[/tex] (1)

Dùng định luật II Newton rồi chiếu lên phương hướng tâm ta có : [tex]T = \frac{mv^{2}}{l} + mgcos\alpha = mg(2 - cos\alpha )[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta thu được kết quả cần tìm