Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phu2602 trong 10:19:51 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6272Tiêu đề: Bài điện này không khó lắm nhưng em có thắc mắc
Gửi bởi: phu2602 trong 10:19:51 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Đặt điện áp có giá trị không đổi nhưng có tần số thay đổi vào 2 đầu đoạn mạch RLC có giá trị R,L,C không đổi. Khi w1=100pi thì i1=Io cos(100pi t +pi/4) khi w2=300pi thì i2=I(căn 2) cos(300pi t-4pi/25) khi w3=400pi thì i3=Io cos(400pi t-pi/4). So sánh I và Io???


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện này không khó lắm nhưng em có thắc mắc
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:44:15 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Đặt điện áp có giá trị không đổi nhưng có tần số thay đổi vào 2 đầu đoạn mạch RLC có giá trị R,L,C không đổi. Khi w1=100pi thì i1=Io cos(100pi t +pi/4) khi w2=300pi thì i2=I(căn 2) cos(300pi t-4pi/25) khi w3=400pi thì i3=Io cos(400pi t-pi/4). So sánh I và Io???
[tex]\omega_1=100pi[/tex] và [tex]\omega_3=400pi[/tex] cho cùng cường độ dòng điện [tex]==> \frac{1}{LC}=\omega_1.\omega_2 ==> \omega_{conghuong}=200pi[/tex]. vậy khi [tex]\omega_2=300pi ==> Ican(2)>I0[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện này không khó lắm nhưng em có thắc mắc
Gửi bởi: phu2602 trong 11:00:47 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
để so sánh I và Io thì ta phải so sánh qua Pmax?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện này không khó lắm nhưng em có thắc mắc
Gửi bởi: phu2602 trong 11:08:14 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Cách làm này đương nhiên là mình biết. Nhưng để so sánh I và Io ta phải so sánh qua P max?