Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tamtet trong 06:10:05 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6268Tiêu đề: truyen tải điện năng mọi người giúp tớ ha
Gửi bởi: Tamtet trong 06:10:05 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
một đường dây tải điện có r=10 ôm tải điện từ nhà máy phát điện dến nơi tiêu thụ
máy phát điện có E=220V điện trở trong r=1 ôm
a) tính công suất cực đại có thể sử dụng ở cuối  đường dây và hiệu điện thế cuối dường dây
b) nếu ở đầu đường day đặt một máy tăng áp có hệ số 0.05 va cuối đương dây đặt máy hạ áp có hệ số 20 thì cuối đường dây ta có thể sử dụng 1 công suất max=?
biết hiệu suát 2 máy biến áp cùng =90%