Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 10:11:30 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6263Tiêu đề: Dao động điện từ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 10:11:30 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung [tex]C=40nF[/tex] và cuộn cảm có độ tự cảm [tex]L=2\mu H[/tex],điện trở thuần [tex]r=0,01\Omega[/tex].Nạp cho tụ điện một điện tích ban đầu [tex]Q_{0}=2\mu C[/tex].Để duy trì dao động của mạch thì phải cung cấp cho mạch một công suất là:
A.0,25W            B.0,5W              C.1W              D.2W

Bài 2: Bán kính quỹ đạo của e trong nguyên tử H ở trạng thái kích thích thứ nhất là .Nếu một đám khí H được kích thích đến trạng thái mà bán kính quỹ đạo chuyển động của e quanh hạt nhân là thì số vạch sáng có khả năng phát ra thuộc dãy Laiman là:
A.4               B.3                 C.2                 D.5


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:39:05 AM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung [tex]C=40nF[/tex] và cuộn cảm có độ tự cảm [tex]L=2\mu H[/tex],điện trở thuần [tex]r=0,01\Omega[/tex].Nạp cho tụ điện một điện tích ban đầu [tex]Q_{0}=2\mu C[/tex].Để duy trì dao động của mạch thì phải cung cấp cho mạch một công suất là:
A.0,25W            B.0,5W              C.1W              D.2W

Bài 2: Bán kính quỹ đạo của e trong nguyên tử H ở trạng thái kích thích thứ nhất là .Nếu một đám khí H được kích thích đến trạng thái mà bán kính quỹ đạo chuyển động của e quanh hạt nhân là thì số vạch sáng có khả năng phát ra thuộc dãy Laiman là:
A.4               B.3                 C.2                 D.5


Công suất cần cung cấp phải đúng bằng công suất tỏa nhiệt trong mạch :
[tex]P = RI^{2} = R \left( \frac{U_{C}}{Z_{C}}\right) ^{2} = R \frac{Q_{0}^{2}}{2CL}[/tex]

Bài 2 thiếu số liệu về bán kính em nên xem lại


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:41:00 AM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Xin lỗi thầy,  đề đúng đây ạ, nhờ thầy giải hộ
Bài 2: Bán kính quỹ đạo của e trong nguyên tử H ở trạng thái kích thích thứ nhất là [tex]r_{1}[/tex].Nếu một đám khí H được kích thích đến trạng thái mà bán kính quỹ đạo chuyển động của e quanh hạt nhân là [tex]r=9r_{1}[/tex]thì số vạch sáng có khả năng phát ra thuộc dãy Laiman là:
A.4               B.3                 C.2                 D.5


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điện từ
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:50:02 PM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Xin lỗi thầy,  đề đúng đây ạ, nhờ thầy giải hộ
Bài 2: Bán kính quỹ đạo của e trong nguyên tử H ở trạng thái kích thích thứ nhất là [tex]r_{1}[/tex].Nếu một đám khí H được kích thích đến trạng thái mà bán kính quỹ đạo chuyển động của e quanh hạt nhân là [tex]r=9r_{1}[/tex]thì số vạch sáng có khả năng phát ra thuộc dãy Laiman là:
A.4               B.3                 C.2                 D.5


Ta có bán kính quỹ đạo dừng của electron : [tex]r_{n} = n^{2}r_{0}[/tex]

Vậy [tex]r_{1} = 4r_{0}[/tex] ( do n = 2 ) và [tex]r_= 9r_{1} = 36r_{0}[/tex]

Nghĩa là trạng thái kích thích đang xét của đám khí Hiđrô ứng với n = 6. Vậy đám khí này có thể phát ra 5 vạch Laiman


Đã chỉnh lại lời giải của bài 1 !