Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chivukata trong 05:27:08 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6261Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: chivukata trong 05:27:08 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của các thầy cô, em muốn hỏi 1 bài về giao thoa anh sáng ạ:
Trong thí nghiệm Iang cho a= 0,2mm D=1m
a, Nguồn phát ánh sáng đơn sắc bức xạ 1 = 0,58 muy m ( vàng). tìm i và vị trí vân sáng bậc 3.
b, hệ 2 gương phẳng đặt nghiêng với nhau góc  ( pi - anpha ) anpha rất nhỏ. cho a = 5mm; D=2m . Khe sáng S đặt song song với giao tuyến  I và cách I là SI= 1m. Màn E đặt vuông góc mặt phẳng trug trực của S1S2. Vẽ hình tìm anpha và đọ rộng cung giao thoa trên màn. Nếu S phát đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc lam đa 1 = 0,58 muy m và và lam đa 2 . TÌm vị trí vân sáng cùng màu đầu tiên so với vân trung tâm là x = 1,16mm. Tính lam đa 2 , biết vân trung tâm có màu hồng ( nằm trong vùng từ vàng - > đỏ). Trên màn có mấy vân màu hồng như thế ?
 Em xin cảm ơn !  ^-^  :x


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:03:59 AM Ngày 28 Tháng Mười Một, 2011
Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của các thầy cô, em muốn hỏi 1 bài về giao thoa anh sáng ạ:
Trong thí nghiệm Iang cho a= 0,2mm D=1m
a, Nguồn phát ánh sáng đơn sắc bức xạ 1 = 0,58 muy m ( vàng). tìm i và vị trí vân sáng bậc 3.
b, hệ 2 gương phẳng đặt nghiêng với nhau góc  ( pi - anpha ) anpha rất nhỏ. cho a = 5mm; D=2m . Khe sáng S đặt song song với giao tuyến  I và cách I là SI= 1m. Màn E đặt vuông góc mặt phẳng trug trực của S1S2. Vẽ hình tìm anpha và đọ rộng cung giao thoa trên màn. Nếu S phát đồng thời 2 ánh sáng đơn sắc lam đa 1 = 0,58 muy m và và lam đa 2 . TÌm vị trí vân sáng cùng màu đầu tiên so với vân trung tâm là x = 1,16mm. Tính lam đa 2 , biết vân trung tâm có màu hồng ( nằm trong vùng từ vàng - > đỏ). Trên màn có mấy vân màu hồng như thế ?
 Em xin cảm ơn !  ^-^  :x
Trieubeo thu giai coi nhé

Câu 1: [tex]i=\frac{\lambda.D}{a}[/tex], [tex]x_{s3}=3.i[/tex]
Câu 2: Bạn có thể dùng công thức vì alpha bé [tex]==> SI.2.\alpha=S1S2=a[/tex] và [tex]\frac{L}{a}=\frac{D-SI}{SI}[/tex]
+ tìm i1 khoảng vân [tex]\lambda_1[/tex] là [tex]i_1=0,232[/tex]
[tex]==> x/i_1=5 ==> k_1=5[/tex]
+ĐKVT trung : [tex]k_1.\lambda_1=k_2.\lambda_2[/tex], GT [tex]\lambda_vang <=\lambda <= \lambda_do ==> 3,8<=k_2<=5,08[/tex] tới đây trieubeo cũng không biết màu gì tạo với màu vàng cho màu hồng đây (k=4 màu đỏ, k=5 màu cam)
+Khoảng cách 2 vân trùng : [tex]i' = x=1,16mm[/tex]
bạn dùng công thức : [tex]L/2i'[/tex] là ra nhé