Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 09:01:30 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6244Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 09:01:30 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2011
dây AB dài ,đầu A gắn với một cần rung .biết biên độ của 1 điểm bụng là 4cm,hai điểm M,N cách nhau 30cm ,
biên độ tai N là bao nhiêu?biết lamđa = 40 cm
xin thầy giản + hình vẽ để em dễ hình dung.cám ơn thầy .


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:15:23 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2011
Bạn nói rõ hơn vị trí điểm M Va N được không


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 10:00:50 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2011
M,N nằm trên dây ,thưa thầy em đánh thiếu ,xin thầy giúp em


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:23:51 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2011
đề bài cho thứ tự của A,M,N,B như thế nào không?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 07:13:28 AM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
thưa thầy là ko ,đề em chỉ có nhiêu đó thôi ạ


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: the tree trong 12:33:33 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
dây AB dài ,đầu A gắn với một cần rung .biết biên độ của 1 điểm bụng là 4cm,hai điểm M,N cách nhau 30cm ,
biên độ tai N là bao nhiêu?biết lamđa = 40 cm
xin thầy giản + hình vẽ để em dễ hình dung.cám ơn thầy .
hình như ultraviolet233 nhập thiếu dữ liệu chiều dài của AB thì phải


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 08:00:09 PM Ngày 27 Tháng Mười Một, 2011
dây AB dài ,đầu A gắn với một cần rung .biết biên độ của 1 điểm bụng là 4cm,hai điểm M,N cách nhau 30cm ,với M,N nằm trên dây.biên dộ tai M là 2,5cm
biên độ tai N là bao nhiêu?biết lamđa = 40 cm
xin thầy giản + hình vẽ để em dễ hình dung.cám ơn thầy