Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: linglei trong 04:53:15 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6239Tiêu đề: bài máy phát điện lạ
Gửi bởi: linglei trong 04:53:15 PM Ngày 25 Tháng Mười Một, 2011
1 máy biến áp có công suất cuộn sơ cấp là 2000 W, hiệu suất cuả máy là 90 phần trăm. Biết điện áp hiệu dụng ở mạch sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2000V và 50 V. Tính hệ số công suất mạch thứ cấp biết hệ số công suất mạch sơ cấp là 1.


Tiêu đề: Trả lời: bài máy phát điện lạ
Gửi bởi: le tan hau trong 02:32:47 PM Ngày 26 Tháng Mười Một, 2011
1 máy biến áp có công suất cuộn sơ cấp là 2000 W, hiệu suất cuả máy là 90 phần trăm. Biết điện áp hiệu dụng ở mạch sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 2000V và 50 V. Tính hệ số công suất mạch thứ cấp biết hệ số công suất mạch sơ cấp là 1.
Hiệu suất máy biến áp H = [tex]\frac{U_{2}I_{2}cos\varphi _{2}}{U_{1}I_{1}cos\varphi _{1}}[/tex]
Như vậy bài toán của bạn có thiếu gì không