Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Tamtet trong 07:43:03 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6218Tiêu đề: minh có bài này về sóng cơ rất hay mong mọi nguoi cho ý kiến
Gửi bởi: Tamtet trong 07:43:03 PM Ngày 23 Tháng Mười Một, 2011
cho 2 nguồn u1=3 cos (100pi.t+pi/6)cm
u2=4 cos (100pi.t+2pi/3)cm
đặt tại A và B cách nhau 10cm
tìm trên đường tròn tâm o bán kính 4 cm
những điểm dao động với biên độ bằng 5cm
biết O là trung điểm AB vận tốc truyền sóng bằng 80cm/s
A.20                  B.38          C.40          D.42
 :.)) =d> :x*-:) b-) :.))
mong mọi người cho ý kiến !!!!!!!!!!!!!!! ho:) :-* =)) :])


Tiêu đề: Trả lời: minh có bài này về sóng cơ rất hay mong mọi nguoi cho ý kiến
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:34:27 AM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2011
cho 2 nguồn u1=3 cos (100pi.t+pi/6)cm
u2=4 cos (100pi.t+2pi/3)cm
đặt tại A và B cách nhau 10cm
tìm trên đường tròn tâm o bán kính 4 cm
những điểm dao động với biên độ bằng 5cm
biết O là trung điểm AB vận tốc truyền sóng bằng 80cm/s
A.20                  B.38          C.40          D.42
 :.)) =d> :x*-:) b-) :.))
mong mọi người cho ý kiến !!!!!!!!!!!!!!! ho:) :-* =)) :])

Độ lệch pha của hai sóng thành phần :

 [tex]\Delta \varphi = ( 100\pi t + \frac{2\pi }{3} - \frac{2\pi d_{2}}{\lambda } ) - ( 100\pi t + \frac{\pi }{6} - \frac{2\pi d_{1}}{\lambda } ) = \frac{\pi }{2} + \frac{2\pi ( d_{1} - d_{2})}{\lambda }[/tex] (1)

Để biên độ dao động tổng hợp bằng 5 cm  ta có hai sóng thành phần phải vuông pha . Nghĩa là :

[tex]\Delta \varphi = \frac{\pi }{2} + k\pi[/tex] (2)

Từ (1) và (2) ta có :

[tex]\frac{2\pi ( d_{1} - d_{2})}{\lambda } = k\pi \Rightarrow d_{1} - d_{2} = k \frac{\lambda }{2} = 0,8 k [/tex] (3)

Tập hợp những điểm dao động với biên độ 5cm là một họ hiperbol được xác định bởi (3) . Vậy số điểm cần tìm chính là số giao điểm của  họ hiperbol này với vòng tròn đang xét . Dựa vào hình vẽ ta có : [tex]-10 \leq k \leq 10[/tex]
Tồn tại 21 hiperbol cắt vòng tròn . Vây số điểm cần tìm là 42
Tiêu đề: Trả lời: minh có bài này về sóng cơ rất hay mong mọi nguoi cho ý kiến
Gửi bởi: thaoho trong 10:47:31 PM Ngày 24 Tháng Mười Một, 2011
mình đồng ý với bạn "dauquangduong" là có 21 hypebol nằm trong đường tròn đường kính là 8 cm. Nhưng do có 2 đường ứng với k = 10 và -10 là nằm tiếp xúc với đường tròn nên  mỗi đường này chỉ cắt đường tròn tại 1 điểm. Do đó còn lại 19 đường cắt đường tròn tại 2 điểm
Vậy số điểm cần tìm là: 19*2 + 2 = 40


Tiêu đề: Trả lời: minh có bài này về sóng cơ rất hay mong mọi nguoi cho ý kiến
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 06:52:48 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2011
2 đường hypebol số 10 và -10 tiếp xúc với đường tròn, thầy Dương xem lại thử phải không ạ?