Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: habk2010 trong 07:10:04 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6205Tiêu đề: mọi người giải giúp 1 bài toán điện xoay chiều
Gửi bởi: habk2010 trong 07:10:04 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2011
Cho đoạn mạch gồm RLC nối tiếp. Cuộn cảm L có r . R =30 (ôm).c. f = 50hz cường độ dòng điện trong mạch I = [tex]\sqrt{2}[/tex](A) biết U 2 đầu cuộn cảm = 60(V) và lệch pha pi/2 so với U 2 đầu đoạn mạch . xác định r,L,C?


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giải giúp 1 bài toán điện xoay chiều
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 08:41:51 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2011
Kiểm tra lại đề nhé! Cho thêm một dữ kiện nữa mới giải được!


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giải giúp 1 bài toán điện xoay chiều
Gửi bởi: habk2010 trong 09:41:46 AM Ngày 22 Tháng Mười Một, 2011
cảm ơn bạn . thảo nào làm mãi k ra đc. :( chắc là chép sai đề :D