Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: habk2010 trong 11:31:16 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6204Tiêu đề: Cần mọi người giải giúp 1 bài toán điện xoay chiều
Gửi bởi: habk2010 trong 11:31:16 PM Ngày 21 Tháng Mười Một, 2011
Cho đoạn mạch gồm RLC nối tiếp. Cuộn cảm L có r . R =30 (ôm).c. f = 50hz cường độ dòng điện trong mạch I = [tex]\sqrt{2}[/tex]
 (A) biết U 2 đầu cuộn cảm = 60(V) và lệch pha pi/2 so với U 2 đầu đoạn mạch . xác định r,L,C?