Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 12:29:57 AM Ngày 20 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6193Tiêu đề: Giao thoa ánh sáng và sóng âm
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:29:57 AM Ngày 20 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là a , khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 1,2m .Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe .Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính , người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả 2 khe trên màn, đồng thời hai ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm. Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân I = 0,72mm. Bước sóng của ánh sáng bằng:
A.0,48mm                B.0,620[tex]\mu[/tex]m             C.410nm            D.480nm

Bài 2:Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian , ba điểm S, A ,B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB = 61,2m). Điểm M là trung điểm AB cách S 50m có cường độ âm 10dB.Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm S đi qua A và B, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm
A.5256J               B.525,6J               C.5652J             D.565,2J


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng và sóng âm
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:45:37 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là a , khoảng cách từ 2 khe đến màn quan sát là D = 1,2m .Đặt trong khoảng giữa 2 khe và màn một thấu kính hội tụ sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với mặt phẳng chứa 2 khe và cách đều 2 khe .Di chuyển thấu kính dọc theo trục chính , người ta thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét cả 2 khe trên màn, đồng thời hai ảnh cách nhau các khoảng là 0,4mm và 1,6mm. Bỏ thấu kính đi, chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng đơn sắc ta thu được hệ vân giao thoa trên màn có khoảng vân I = 0,72mm. Bước sóng của ánh sáng bằng:
A.0,48mm                B.0,620[tex]\mu[/tex]m             C.410nm            D.480nm


Câu này có người hỏi rồi, em xem các link:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5196 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5196)

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5472 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5472)


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng và sóng âm
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:04:40 AM Ngày 29 Tháng Mười Một, 2011

Bài 2:Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng ra không gian , ba điểm S, A ,B nằm trên một phương truyền sóng (A, B cùng phía so với S, AB = 61,2m). Điểm M là trung điểm AB cách S 50m có cường độ âm 10dB.Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm S đi qua A và B, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s và môi trường không hấp thụ âm
A.5256J               B.525,6J               C.5652J             D.565,2J

Hướng dẫn cách làm cho arsenal2011 như sau : Ta có  SA = SM - AB / 2  

Gọi P là công suất của nguồn ( điểm ) âm. Cường độ âm tại một điểm cách nguồn một khoảng R :

[tex]I = \frac{P}{4\pi R^{2}}[/tex]

Như vậy từ cường độ âm [tex]I_{M}[/tex] tại M ta tính được cường độ âm [tex]I_{A}[/tex] tại A bằng cách lập tỉ số [tex]\frac{ I_{A}}{I_{M}}[/tex]

Thời gian sóng truyền từ A đến B : [tex]t = \frac{AB}{v}[/tex]

Năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm S đi qua A và B : [tex]\Delta E = I_{A}.4 \pi SA^{2}.t[/tex]

Chúc em giải thành công !Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng và sóng âm
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:58:53 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2011
[tex]\Delta E = I_{A}.4\pi R_{A}^{2}.t[/tex] chính là năng lượng của sóng âm truyền qua mặt cầu đi qua A trong thời gian t. Nghĩa là năng lượng của sóng âm trong không gian giới hạn bởi 2 mặt cầu tâm S đi qua A và B.
Giả thiết của bài toán này cần bổ sung [tex]I_{0}[/tex] là cường độ của âm chuẩn !


Không gian giới hạn bởi 2 mặt cầu sao lại là mặt cầu tâm A vậy thầy,em nghĩ nó là vùng không gian ở giữa 2 mặt cầu này chứ ạ


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa ánh sáng và sóng âm
Gửi bởi: hoaisang2112 trong 06:37:52 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2011
Theo công thức của thầy em bấm máy không thấy đáp số nào đúng hết ạ, thầy cho em xin kết quả đi