Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maithanhthanh11 trong 12:20:33 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6173Tiêu đề: Về chiết suất môi trường và bước sóng ánh sáng
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 12:20:33 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011
Chọn phát biểu đúng
A. Chiết suất của môi trường không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
B. Chiết suất của môi trường tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng.
C. Chiết suất của môi trường tỉ lệ nghịch với bước sóng ánh sáng.
D. Chiết suất của môi trường càng lớn khi bước sóng của ánh sáng càng nhỏ.

 Đáp án là D
Nhưng câu C vì sao lại không đúng, ta có n =[tex]\frac{c}{V}[/tex]=[tex]\frac{c}{\lambda .f}[/tex]
                                                      Vậy n cũng tỉ lệ nghịch với [tex]\lambda[/tex]
                                               


Tiêu đề: Trả lời: Về chiết suất môi trường và bước sóng ánh sáng
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:09:49 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011
Chọn phát biểu đúng
A. Chiết suất của môi trường không phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng.
B. Chiết suất của môi trường tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng.
C. Chiết suất của môi trường tỉ lệ nghịch với bước sóng ánh sáng.
D. Chiết suất của môi trường càng lớn khi bước sóng của ánh sáng càng nhỏ.

 Đáp án là D
Nhưng câu C vì sao lại không đúng, ta có n =[tex]\frac{c}{V}[/tex]=[tex]\frac{c}{\lambda .f}[/tex]
                                                      Vậy n cũng tỉ lệ nghịch với [tex]\lambda[/tex]
                                               

Vì [tex]\lambda[/tex] và f không độc lập với nhau nên đáp án C là không chính xác !