Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 12:38:24 PM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6166Tiêu đề: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:38:24 PM Ngày 15 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,350[tex]\mu m[/tex],một tấm kẽm đang tích điện dương có điện thế 2V nối với một điện nghiệm. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng biến thiên trong khoảng từ 0,250[tex]\mu m[/tex] đến 0,650[tex]\mu m[/tex] vào một tấm kẽm nói trên trong thời gian đủ dài thì điều nào sau đây mô tả đúng hiện tượng xảy ra?
A.Hai lá điện nghiệm xoè thêm ra
B. Hai lá điện nghiệm cụp vào
C.Hai lá điện nghiệm cụp vào rồi lại xoè ra
D.Hai lá điện nghiệm có khoảng cách không thay đổi

Bài 2: Một nguồn sáng có công suất 2W đặt trong không khí ,phát ánh sáng đẳng hướng với bước sóng 0,597[tex]\mu m[/tex] .Biết [tex]h=6,625.10^{-34}J.s;c=3.10^{8}m/s[/tex], coi môi trường không hấp thụ ánh sáng ; mắt còn thấy nguồn sáng này khi trong một giây có ít nhất 80 phôtôn phát ra từ nguồn sáng này lọt vào con ngươi có đường kính 4mm. Khoảng cách từ người quan sát đến nguồn sáng tối đa bằng bao nhiêu để còn trông thấy được nguồn sáng này?
A.174km              B.374km                 C.274km              D.74km

Bài 3: Một vòng dây có diện tích [tex]S=100cm^{2}[/tex]và điện trở [tex]R=0,45\Omega[/tex]quay đều với tốc độ góc [tex]\omega =100rad/s[/tex]trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với các đường sức từ .Nhiệt lượng toả ra trong vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là:
A.1,39J              B.0,35J               C.7J                 D.0,7J


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:01:16 AM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Giới hạn quang điện của kẽm là 0,350[tex]\mu m[/tex],một tấm kẽm đang tích điện dương có điện thế 2V nối với một điện nghiệm. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng biến thiên trong khoảng từ 0,250[tex]\mu m[/tex] đến 0,650[tex]\mu m[/tex] vào một tấm kẽm nói trên trong thời gian đủ dài thì điều nào sau đây mô tả đúng hiện tượng xảy ra?
A.Hai lá điện nghiệm xoè thêm ra
B. Hai lá điện nghiệm cụp vào
C.Hai lá điện nghiệm cụp vào rồi lại xoè ra
D.Hai lá điện nghiệm có khoảng cách không thay đổi
theo trieubeo KL khi xảy ra hiện tượng quang điện sẽ bị mất electron, do vậy nó sẽ tích điện dương nhiều hơn do vậy theo trieubeo nghĩ câu (a)
Trích dẫn
Bài 2: Một nguồn sáng có công suất 2W đặt trong không khí ,phát ánh sáng đẳng hướng với bước sóng 0,597[tex]\mu m[/tex] .Biết [tex]h=6,625.10^{-34}J.s;c=3.10^{8}m/s[/tex], coi môi trường không hấp thụ ánh sáng ; mắt còn thấy nguồn sáng này khi trong một giây có ít nhất 80 phôtôn phát ra từ nguồn sáng này lọt vào con ngươi có đường kính 4mm. Khoảng cách từ người quan sát đến nguồn sáng tối đa bằng bao nhiêu để còn trông thấy được nguồn sáng này?
A.174km              B.374km                 C.274km              D.74km
HD cho bạn nhé.
+ Bạn tìm số photon phân tán trên bề mặt cầu bán kính từ nguồn sáng đến vị trí đặt mắt trong 1 s (mật độ photon).
[tex]n_1.\frac{hc}{\lambda}=P ==> n_1 ==> \delta = \frac{n_1}{S_1}=\frac{n_1}{4\pi.R^2}[/tex] (S1 là diện tích mặt cầu)
+ số photon lọt qua mắt là : [tex]n_2=\delta.(S_2)=\delta.2\pi.r^2[/tex] (S2 là diện tích mắt)
[tex]GT: n_2=80 ==> \delta ==> R[/tex]
Trích dẫn
Bài 3: Một vòng dây có diện tích [tex]S=100cm^{2}[/tex]và điện trở [tex]R=0,45\Omega[/tex]quay đều với tốc độ góc [tex]\omega =100rad/s[/tex]trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1T xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây và vuông góc với các đường sức từ .Nhiệt lượng toả ra trong vòng dây khi nó quay được 1000 vòng là:
A.1,39J              B.0,35J               C.7J                 D.0,7J
HD:
+ [tex]U=N.B.S.\omega[/tex]
+ thời gian quay 100 vòng : [tex]t=100.T=100\frac{\2pi}{\omega}[/tex]
+ [tex]Q=\frac{U^2}{R}.t[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: arsenal2011 trong 09:53:51 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011
Câu 1 đáp án D thầy ơi , mong mọi người thảo luận tiếp


Tiêu đề: Trả lời: Lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:18:35 PM Ngày 17 Tháng Mười Một, 2011
Câu 1 đáp án D thầy ơi , mong mọi người thảo luận tiếp
oh đúng rồi trieubeo doc không kỹ GT cho KL đang có điện thề 2V.
Lý luận lại xem sao : Dùng Biểu thức Anxtanh tìm được vhãm=1,4V mà điện thế đang là 2V ==> các electron bức ra bị giữ lại kim loại ==> điện thế không đổi