Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 12:58:14 AM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6154Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 12:58:14 AM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2011
1)A,B là 2 nguồn kết hợp
pt sóng tại 2 nguồn u= asin60.pi.tcm

v=60cm/s
M thuộc A,B ,MA= 7/8 lamda
biên độ dao động tai M?


2)một vật có khối lượng m thực hiện đồng thời 2 dao động :
x1= 3cos(wt+pi/6)
x2=8cos(wt -5pi/6)
khi vật wa li độ x=4cm thì v=30cm/s
w dao động tổng hợp?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:51:12 AM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2011
2)một vật có khối lượng m thực hiện đồng thời 2 dao động :
x1= 3cos(wt+pi/6)
x2=8cos(wt -5pi/6)
khi vật wa li độ x=4cm thì v=30cm/s
w dao động tổng hợp?

Phương trình dao động tổng hợp: [tex]x = x_{1} + x_{2}= 5cos\left(\omega t - \frac{5\pi }{6} )[/tex]

Hệ thức độc lập:
[tex]v^{2}= \omega ^{2}\left(A^{2}-x^{2} \right) \Leftrightarrow 30^{2}= \omega ^{2}\left(5^{2}-4^{2} \right) \Rightarrow \omega = 10 rad/s[/tex]

Đề yêu cầu tính năng lượng dao động tổng hợp hay tính [tex]\omega[/tex] ??? Lần sau em nhớ ghi đề rõ hơn chút nghen.