Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 09:47:51 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6152Tiêu đề: Hai câu hỏi khó về Sóng Cơ thầy cô và các bạn giúp em?
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 09:47:51 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
Câu 1: Trên mặt thoáng của 1 chất lỏng có 2 nguồn kết hợp A và B dđđh cùng pha với nhau và theo phương thẳng đứng. Khi tăng dần tần số từ f1=20Hz vừa đến f2 thì quan sát thấy M và N ( MN=10cm và MN nằm trong khoảng AB) đều nằm trên cực đại. Biết tốc độ truyền sóng ko đổi  trong qt lan truyền v=100m/s. Tình f2 ?

Câu 2: Một đoạn dây thép dài L được dùng làm môi trường tạo ra sóng dừng. Khi giữ chặt 2 đầu dây thì tần số dđ thấp nhất còn quan sát đc sóng dừng là 52Hz. Nếu thả lỏng đầu dây phản xạ thì tần số dđ thấp nhất còn quan sát được sóng dừng khi đó là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu hỏi khó về Sóng Cơ thầy cô và các bạn giúp em?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:15:46 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
Câu 2:
Hai đầu dây cố định
L=n.lamda/2=(n/2).(v/f1) =>f1=n.v/2L
tần số nhỏ nhất thì: n=1 ->52=v/2L (1)
Một đầu dây cố định, một đầu dây tự do
L=m.lamda/2 +lamda/4 = lamda.(m/2+1/4)=lamda.(2m+1)/4=(v/f2).(2m+1)/4
=>f2=v.(2m+1)/4L
tần số nhỏ nhất thì: m=0 ->f2=v/4L (2)
lập tỉ số (1) và(2) ta có:
52/f2=2 =>f2=26HZ

Câu 1: M và N có nằm trên AB không vậy?


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu hỏi khó về Sóng Cơ thầy cô và các bạn giúp em?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:18:29 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
Câu 2: Một đoạn dây thép dài L được dùng làm môi trường tạo ra sóng dừng. Khi giữ chặt 2 đầu dây thì tần số dđ thấp nhất còn quan sát đc sóng dừng là 52Hz. Nếu thả lỏng đầu dây phản xạ thì tần số dđ thấp nhất còn quan sát được sóng dừng khi đó là bao nhiêu?
Tần số thấp nhất tương ứng bước sóng dài nhất.
Dây 2 đầu cố đinh
+[tex]L=\lambda/2=v/2f1[/tex]
Dây có 1 đầu cố đinh
+[tex]L=\lambda/4=v/4f2[/tex]
[tex]==> 2f1=4f2 ==> f2=26HZ[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Hai câu hỏi khó về Sóng Cơ thầy cô và các bạn giúp em?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:43:36 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
MN=n.lamda/2=n.v/2f =>f=n.v/MN =n.100
mà: f1<=f<=f2 <-> f1<=n.100<=f2 <->f1/100 <=n<=f2/100 <->20/100 <=n<=f2/100
0,2<=n<=f2/100
để n có một giá trị thì n=1 ->f2=100Hz