Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maithanhthanh11 trong 11:39:41 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6142Tiêu đề: về dòng điện dịch
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 11:39:41 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2011
Thầy Điền Quang giải thích dùm em vì sao khi điện trường tăng thì dòng điện dịch cùng chiều với [tex]\vec{E}[/tex]
và ngược lại khi điện trường giảm thì dòng điện dịch ngược chiều với [tex]\vec{E}[/tex]
Em cám ơn Thầy .


Tiêu đề: Trả lời: về dòng điện dịch
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:54:22 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2011
Thầy Điền Quang giải thích dùm em vì sao khi điện trường tăng thì dòng điện dịch cùng chiều với [tex]\vec{E}[/tex]
và ngược lại khi điện trường giảm thì dòng điện dịch ngược chiều với [tex]\vec{E}[/tex]
Em cám ơn Thầy .
Những vấn đề mà maithanhthanh hỏi nếu muốn tìm hiểu kỹ thì nên tìm đọc sách Vật Lý Đại Cương về điện, hoặc cuốn Giáo Trình Điện Đại Cương của NXB Giáo Dục 1982, tác giả Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi, Vũ Ngọc Hồng. (Sách này hơi lớn tuổi  :D, nên tìm ở nhà sách cũ hoặc vào thư viện địa phương tìm thử  :D)

Ở đây, Điền Quang xin giải thích ngắn gọn thế này:

Ở giữa 2 bản tụ có điện trường với cường độ: [tex]E = \frac{D}{\varepsilon \varepsilon _{0}}[/tex]

D là điện cảm, dạng vector thì là: [tex]\vec{E }= \frac{\vec{D}}{\varepsilon \varepsilon _{0}}[/tex]

Dòng điện dịch được định nghĩa: [tex]i_{dich} = \frac{dD}{dt}[/tex]   (1)

Hoặc ta có thể viết: [tex]\vec{i_{dich}} = \frac{\vec{dD}}{dt}[/tex] (2)

 ~O) Giả sử có xét tụ ở thời điểm tụ đang phóng điện, lúc này bản trái mang điện (+), bản phải (-).

Thì [tex]\vec{D}[/tex] hướng từ trái qua phải ([tex]\vec{E}[/tex] cũng cùng chiều với [tex]\vec{D}[/tex]), nhưng do tụ đang phóng điện nên [tex]\vec{D}[/tex] có độ lớn giảm dần theo thời gian, tức là [tex]\frac{\vec{dD}}{dt}[/tex]ngược chiều với [tex]\vec{D}[/tex].

Có nghĩa là [tex]\vec{i_{dich}}[/tex] ngược chiều với [tex]\vec{E}[/tex].

 ~O) Nếu ta xét trường hợp tụ đang tích điện, thì [tex]\vec{D}[/tex] có độ lớn tăng dần theo thời gian, tức là [tex]\frac{\vec{dD}}{dt}[/tex]cùng chiều với [tex]\vec{D}[/tex].

Lúc này thì [tex]\vec{i_{dich}}[/tex] cùng chiều với [tex]\vec{E}[/tex].

 ~O) Chú ý:

Thật ra công thức (1) và (2) viết chính xác thì là đạo hàm riêng phần  8-x, mà kiếm không thấy ký hiệu đạo hàm riêng  8-x, nên xài đỡ.  :D Dù sao ý nghĩa vấn đề cũng không sai lệch.  :D

Điền Quang nghĩ là như vậy, nếu có chỗ nào sai sót thì maithanhthanh và các thầy cô chỉ cho.  ^-^