Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thaitronganh1992 trong 11:18:32 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6141Tiêu đề: Một câu hỏi về Oxi và luu huỳnh các bạn và thầy cô giải dùm nha
Gửi bởi: thaitronganh1992 trong 11:18:32 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lit Y cần vừa đủ V2 lít X ( biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đo ở đktc. Tỉ lệ V1:V2 là?


Tiêu đề: Trả lời: Một câu hỏi về Oxi và luu huỳnh các bạn và thầy cô giải dùm nha
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:27:41 PM Ngày 18 Tháng Mười Một, 2011
Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 22. Hỗn hợp khí Y gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lit Y cần vừa đủ V2 lít X ( biết sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2, các chất khí đo ở đktc. Tỉ lệ V1:V2 là?
Đây là một câu trong đề thi ĐH Hóa khối B 2011.

Bài giải chi tiết đề Hóa B 2011 ở đây, em down về tham khảo heng.

http://www.scribd.com/doc/59943943/Bai-gi%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BB%81-tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-n%C4%83m-2011-Kh%E1%BB%91i-B (http://www.scribd.com/doc/59943943/Bai-gi%E1%BA%A3i-%C4%91%E1%BB%81-tuy%E1%BB%83n-sinh-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-n%C4%83m-2011-Kh%E1%BB%91i-B)

Đây là một cách giải khác của câu này:

http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/5948153/cm_id/1839572 (http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/5948153/cm_id/1839572)