Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the tree trong 09:31:46 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6138Tiêu đề: mot bai ve dong dien xoay chieu
Gửi bởi: the tree trong 09:31:46 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Trong đoặn mạch có một trong  ba phần tử R,L,C  biety61 dòng điện qua mạch có biểu thức : i= [tex]\sqrt{2}[/tex]sin120[tex]\pi[/tex]t (A) còn hiệu điện thế trễ pha so với cường độ dòng điện là [tex]\frac{\pi}{3}[/tex]

Tính giá trị của R hoặc L hoặc C của phần tử ấy nếu biết U=100V


Tiêu đề: Trả lời: mot bai ve dong dien xoay chieu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:47:07 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Trong đoặn mạch có một trong  ba phần tử R,L,C  biety61 dòng điện qua mạch có biểu thức : i= [tex]\sqrt{2}[/tex]sin120[tex]\pi[/tex]t (A) còn hiệu điện thế trễ pha so với cường độ dòng điện là [tex]\frac{\pi}{3}[/tex]

Tính giá trị của R hoặc L hoặc C của phần tử ấy nếu biết U=100V

i nhanh pha hơn u 1 góc pi/3 mà trong mạch có 1 phần tử sao?


Tiêu đề: Trả lời: mot bai ve dong dien xoay chieu
Gửi bởi: the tree trong 09:56:28 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
EM XIN  LOI THAY TRIEUBEO nha em nhap lon bai cua em sua lai xong rui ne:
Trong đọan mạch có một trong  ba phần tử R,L,C  biết dòng điện qua mạch có biểu thức : i= [tex]\sqrt{2}[/tex]sin120[tex]\pi[/tex]t (A) còn hiệu điện thế trễ pha so với cường độ dòng điện là [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]

Tính giá trị của R hoặc L hoặc C của phần tử ấy nếu biết U=100V


Tiêu đề: Trả lời: mot bai ve dong dien xoay chieu
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:39:06 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
EM XIN  LOI THAY TRIEUBEO nha em nhap lon bai cua em sua lai xong rui ne:
Trong đọan mạch có một trong  ba phần tử R,L,C  biết dòng điện qua mạch có biểu thức : i= [tex]\sqrt{2}[/tex]sin120[tex]\pi[/tex]t (A) còn hiệu điện thế trễ pha so với cường độ dòng điện là [tex]\frac{\pi}{2}[/tex]

Tính giá trị của R hoặc L hoặc C của phần tử ấy nếu biết U=100V
u trễ pha hơn i 1 góc pi/2 chỉ có thể là C ==> Zc=U/I ==> C