Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 07:02:03 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6136Tiêu đề: cơ học
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 07:02:03 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
chọn câu sai:
A. khi vật chuyển về vtcb thì động năng tăng và thế năng giảm
B. khi vật ở vtcb thì động nadat659 giá trị cực đại
C. động năng bằng thế năng khi vật ở vt x=+- A căn2/2
D.khi gia tốc bằng 0 thì thế năng bằng cơ năng.xin thầy giải thick vì sao sai cho em lun .


Tiêu đề: Trả lời: cơ học
Gửi bởi: habilis trong 07:17:59 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Câu A sai: Động năng đạt cực đại và bắt đầu giảm.
B:đạt cực đại là đúng
C: Wđ = Wt => Wt = 1/2 W => 1/2*kx^2 = 1/2*1/2*kA^2 => x =[tex]\frac{A\sqrt{2}}{2}[/tex]. C đúng.
D: Gia tốc bằng 0 ở vị trí biên nên thế năng cực đại bằng cơ năng.