Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 05:30:28 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6135Tiêu đề: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:30:28 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Bài1: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và 1 cuộn dây mắc nối tiếp .Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng U ko đổi .Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của R và giữa 2 đầu của cuộn dây có cùng giá trị và lệch pha nhau góc [tex]\pi /3[/tex].Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch 1 tụ có điện dung 100[tex]\mu[/tex]F và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 100W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?
A.80W           B.75W                C.86,6W                 D.70,7W

Bài 2:Đặt 1 điện áp [tex]u=U_{0}cos\omega t\left(V \right)[/tex]vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây nối tiếp với 1 tụ điện C có điện dung thay đổi được .Ban đầu tụ điện có dung kháng [tex]100\Omega[/tex],cuộn dây có cảm kháng [tex]50\Omega[/tex].Giảm điện dung 1 lượng [tex]\Delta C=10^{-3}/\left(8\pi \right)\left(F \right)[/tex]thì tần số góc dao động riêng của mạch là [tex]80\pi \left(rad/s \right)[/tex].Tần số góc của dòng điện trong mạch là:
[tex]A.40\pi \left(rad/s \right) B.60\pi \left(rad/s \right) C.100\pi \left(rad/s \right) D.50\pi \left(rad/s \right)[/tex]


Bài 3:Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos\left(100\pi t \right)V[/tex]vào đoạn mạch RLC.Biết [tex]R=100\sqrt{2}\Omega[/tex],tụ điện có điện dung thay đổi được .Khi điện dung tụ điện lần lượt là [tex]C_{1}=25/\pi \left(\mu F \right)và C_{2}=125/3\pi \left(\mu F \right)[/tex]thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị .Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C là:
A.[tex]C=50/\pi \left(\mu F \right)[/tex]      B[tex]C=200/3\pi \left(\mu F \right)[/tex]       C.[tex]C=20/\pi \left(\mu F \right)[/tex]          D.[tex]C=100/3\pi \left(\mu F \right)[/tex]
   


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:11:36 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Bài 2:
gọi tần số góc của dòng điện là omega. ta có:
Zc=1/omega.C
Zl=omega.L
=> Zl.Zc=L/C ->L=C.Zl.Zc=C.5000(1)
tần số góc riêng của mạch khi tụ có điện dung C' là:
[omega(0)]^2=1/LC' <=>(80pi)^2 =1/L.C'(2)
mà C'=C-dentaC(3)
Thay (1) và(3) vào (2). ta có:
(80pi)^2 =1/[C.500.(C-dentaC)
Bạn thay số vào ta được một phương trình theo C. tìm ra C rồi suy ra omega từ biểu thức Zc


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:09:16 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Bài1: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và 1 cuộn dây mắc nối tiếp .Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng U ko đổi .Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của R và giữa 2 đầu của cuộn dây có cùng giá trị và lệch pha nhau góc [tex]\pi /3[/tex].Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch 1 tụ có điện dung 100[tex]\mu[/tex]F và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 100W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?
A.80W           B.75W                C.86,6W                 D.70,7W
+ Dùng giản đồ fresnel ta tìm được hệ số công suất mạch là cos(pi/6)
==> [tex]P_1=U^2.cos(\pi/6)^2/R[/tex]
+ Để HS công suất bằng 1 ==> cộng hưởng ==> [tex]P_2=U^2/R=100W[/tex]
==> [tex]P_1=100.cos(\pi/6)=86,6W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:26:37 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Bài 3:Đặt một điện áp xoay chiều [tex]u=U\sqrt{2}cos\left(100\pi t \right)V[/tex]vào đoạn mạch RLC.Biết [tex]R=100\sqrt{2}\Omega[/tex],tụ điện có điện dung thay đổi được .Khi điện dung tụ điện lần lượt là [tex]C_{1}=25/\pi \left(\mu F \right)và C_{2}=125/3\pi \left(\mu F \right)[/tex]thì điện áp hiệu dụng trên tụ có cùng giá trị .Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C là:
A.[tex]C=50/\pi \left(\mu F \right)[/tex]      B[tex]C=200/3\pi \left(\mu F \right)[/tex]       C.[tex]C=20/\pi \left(\mu F \right)[/tex]          D.[tex]C=100/3\pi \left(\mu F \right)[/tex]
+Thực ra bạn phải CM từ [tex]U_C1=U_C2[/tex] thế U và Z1 ( có ZC1) và Z2(có ZC2) bạn sẽ ra phương trình [tex]\frac{1}{2}(\frac{1}{ZC1}+\frac{1}{ZC2})=\frac{ZL}{Z_L^2+R^2} ==> ZL[/tex]
+ Thay đổi C để U_{cmax} khi xãy ra cộng hưởng ==> ZL=ZC


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:33:18 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Bài1: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và 1 cuộn dây mắc nối tiếp .Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có tần số 50Hz và có giá trị hiệu dụng U ko đổi .Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của R và giữa 2 đầu của cuộn dây có cùng giá trị và lệch pha nhau góc [tex]\pi /3[/tex].Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch 1 tụ có điện dung 100[tex]\mu[/tex]F và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 100W. Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?
A.80W           B.75W                C.86,6W                 D.70,7W
+ Dùng giản đồ fresnel ta tìm được hệ số công suất mạch là cos(pi/6)
==> [tex]P_1=U^2.cos(\pi/6)^2/R[/tex]
+ Để HS công suất bằng 1 ==> cộng hưởng ==> [tex]P_2=U^2/R=100W[/tex]
==> [tex]P_1=100.cos(\pi/6)=86,6W[/tex]
Nhầm rồi sửa lại nhé [tex]P_1=100.cos(\pi/6)^2=75W[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:32:39 PM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
Bài 2:
gọi tần số góc của dòng điện là omega. ta có:
Zc=1/omega.C
Zl=omega.L
=> Zl.Zc=L/C ->L=C.Zl.Zc=C.5000(1)
tần số góc riêng của mạch khi tụ có điện dung C' là:
[omega(0)]^2=1/LC' <=>(80pi)^2 =1/L.C'(2)
mà C'=C-dentaC(3)
Thay (1) và(3) vào (2). ta có:
(80pi)^2 =1/[C.500.(C-dentaC)
Bạn thay số vào ta được một phương trình theo C. tìm ra C rồi suy ra omega từ biểu thức Zc

Thầy ngulau viết khó thấy quá vậy  8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:05:25 AM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2011
thầy đánh công thức chậm lắm. em chịu khó dịch đi


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều nhờ mọi người giải dùm
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:07:34 PM Ngày 11 Tháng Mười Một, 2011
Bài 2:
gọi tần số góc của dòng điện là omega. ta có:
Zc=1/omega.C
Zl=omega.L
=> Zl.Zc=L/C ->L=C.Zl.Zc=C.5000(1)
tần số góc riêng của mạch khi tụ có điện dung C' là:
[omega(0)]^2=1/LC' <=>(80pi)^2 =1/L.C'(2)
mà C'=C-dentaC(3)
Thay (1) và(3) vào (2). ta có:
(80pi)^2 =1/[C.500.(C-dentaC)
Bạn thay số vào ta được một phương trình theo C. tìm ra C rồi suy ra omega từ biểu thức Zc
Xin phép đánh lại bài của thầy Ngulau:
Tần số góc dòng điện: [tex]\omega[/tex]

Ta có: [tex]Z_{L}= \omega.L; Z_{C}= \frac{1}{C\omega }[/tex]

[tex]\Rightarrow Z_{L}. Z_{C}= \frac{L}{C}[/tex]

[tex]\Rightarrow L = C . Z_{L}. Z_{C}= 5000C[/tex]  (1)

Tần số góc riêng của mạch khi tụ có điện dung C':
[tex]\omega _{0}= \frac{1}{LC'}\Leftrightarrow \left(80\pi \right)^{2} =\frac{1}{LC'}[/tex] (2)

Mà: [tex]C' = C - \Delta C[/tex] (3)

Thế (1) và (3) vào (2):
[tex](80\pi )^{2}= \frac{1}{5000C \left(C - \Delta C \right)}
\Leftrightarrow (80\pi )^{2}= \frac{1}{5000C^{2} - 5000\Delta C.C}
\Leftrightarrow(80\pi )^{2}= \frac{1}{5000C^{2} - 5000.\frac{10^{-3}}{8\pi }.C}
\Leftrightarrow (80\pi )^{2}= \frac{1}{5000C^{2} - \frac{5}{8\pi }.C}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow 32.10^{6}.\pi ^{2}C^{2}-4.10^{3}\pi C - 1 = 0[/tex]

[tex]\Rightarrow C = \frac{1}{4000\pi }F \Rightarrow \omega = \frac{1}{Z_{C}.C}= \frac{1}{100. \frac{1}{4000\pi }}= 40\pi rad/s[/tex]