Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: trihai3012 trong 12:34:54 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6131Tiêu đề: một số bài tập về lò xo
Gửi bởi: trihai3012 trong 12:34:54 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
BÀI 1: trên một mặt phẳng nằm ngang có hai vật được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k, mỗi vật có khối lượng m. khi lò xo không biến dạng thì một trong hai vật được cấp một vận tốc v0. tìm lực căng dây tại thời điểm mà vật thứ hai có vận tốc v. bỏ qua ma sát.
BÀI 2: hai vật nặng giống nhau. mỗi vật có khối lượng m được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k, đặt trên mặt phẳng nằm ngang. cần đặt vào vật bên phải một lực F ít nhất bằng bao nhiêu để vật bên trái có thể chuyển động? hệ số ma sát giữa mặt ngang và các vật là [tex]\mu[/tex]. ban đầu lò xo không biến dạng.


Tiêu đề: Trả lời: một số bài tập về lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:54:04 AM Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011
BÀI 1: trên một mặt phẳng nằm ngang có hai vật được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k, mỗi vật có khối lượng m. khi lò xo không biến dạng thì một trong hai vật được cấp một vận tốc v0. tìm lực căng dây tại thời điểm mà vật thứ hai có vận tốc v. bỏ qua ma sát.
BÀI 2: hai vật nặng giống nhau. mỗi vật có khối lượng m được nối với nhau bằng một lò xo có độ cứng k, đặt trên mặt phẳng nằm ngang. cần đặt vào vật bên phải một lực F ít nhất bằng bao nhiêu để vật bên trái có thể chuyển động? hệ số ma sát giữa mặt ngang và các vật là [tex]\mu[/tex]. ban đầu lò xo không biến dạng.


Bài 1
bảo toàn động lương ta có :

[tex]mv_{v} = mv + mv'\Rightarrow v' = v_{0} - v[/tex]

Bảo toàn cơ năng ta có :

[tex]m\frac{v_{0}^{2}}{2} = m\frac{v^{2}}{2} + m\frac{v'^{2}}{2} + \frac{1}{2}kx^{2} \Rightarrow x[/tex]

Từ đó tính được lực đàn hồi của lò xo.

Chúc em hoàn thành bài giải !

Bài 2 . Em đã hỏi bài này trong chủ đề :http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6089.msg28652#msg28652