Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 10:01:03 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6129Tiêu đề: giup em cau song co. em cam on
Gửi bởi: lmthong19 trong 10:01:03 AM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn O1, O2, cùng pha, cùng tần số cùng biên độ, pha ban dầu bằng 0. chỉ xét các đường mà tại đó chất lỏng không dao động, cùng một phia so với đường trung trực. coi đường thứ nhất qua M1 có d1-d2 = 1,07m thì  đường thứ 11 qua M2 có d1-d2=3,75m. Tìm bước sóng
A. 2,5m
B. 0,25m
C. 0,65m
D. 2,14m

Em chưa biết đáp án
em cam ơn


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau song co. em cam on
Gửi bởi: arsenal2011 trong 03:28:36 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011
Đường thứ nhất qua M1 tương ứng với k =0 [tex]\Rightarrow \frac{\lambda }{2}=1,07 \Rightarrow \lambda =2,14m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau song co. em cam on
Gửi bởi: lmthong19 trong 05:27:57 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011
vay cho đường thứ 11 qua M2 có d1-d2=3,75m?????


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau song co. em cam on
Gửi bởi: arsenal2011 trong 05:39:21 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011
Mình là học sinh thôi bạn à ,ko phải thầy , theo mình thì chỉ cần dữ kiện đường cực tiểu thứ nhất là tìm được[tex]\lambda[/tex]
, chắc đề cho dư  :D


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau song co. em cam on
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:48:29 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn O1, O2, cùng pha, cùng tần số cùng biên độ, pha ban dầu bằng 0. chỉ xét các đường mà tại đó chất lỏng không dao động, cùng một phia so với đường trung trực. coi đường thứ nhất qua M1 có d1-d2 = 1,07m thì  đường thứ 11 qua M2 có d1-d2=3,75m. Tìm bước sóng
A. 2,5m
B. 0,25m
C. 0,65m
D. 2,14m

Em chưa biết đáp án
em cam ơn
+ Từ đường thứ 1 đến đường thứ 11 có 11 đường cực tiểu ==> khoảng cách 11 đường cực tiểu này trên đường nối 2 nguồn là [tex]10.\lambda/2[/tex].
+ Xét M_1 và M_2 trên đường nối 2 nguồn [tex]==> M_1S_1-M_1S_2 =1,07m[/tex] và [tex]M_2S_1-M_2S_2 =3,75m==> 2M_1M_2=3,75-1,07 ==> M_1M_2=1,34m[/tex]
+ vậy [tex]M_1M_2=10\lambda/2=1,34 ==> \lambda=2,68/10=0,268m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau song co. em cam on
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:34:10 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn O1, O2, cùng pha, cùng tần số cùng biên độ, pha ban dầu bằng 0. chỉ xét các đường mà tại đó chất lỏng không dao động, cùng một phia so với đường trung trực. coi đường thứ nhất qua M1 có d1-d2 = 1,07m thì  đường thứ 11 qua M2 có d1-d2=3,75m. Tìm bước sóng
A. 2,5m
B. 0,25m
C. 0,65m
D. 2,14m

Em chưa biết đáp án
em cam ơn
+ Từ đường thứ 1 đến đường thứ 11 có 11 đường cực tiểu ==> khoảng cách 11 đường cực tiểu này trên đường nối 2 nguồn là [tex]10.\lambda/2[/tex].
+ Xét M_1 và M_2 trên đường nối 2 nguồn [tex]==> M_1S_1-M_1S_2 =1,07m[/tex] và [tex]M_2S_1-M_2S_2 =3,75m==> 2M_1M_2=3,75-1,07 ==> M_1M_2=1,34m[/tex]
+ vậy [tex]M_1M_2=10\lambda/2=1,34 ==> \lambda=2,68/10=0,268m[/tex]

Nếu kết quả của Trieubeo là đúng thì bài này giả thiết cho mâu thuẫn với kết quả tìn được !
Ta thử xét : [tex]\frac{d_{1} - d_{2}}{\lambda } = \frac{1,07}{0,268} = \frac{535}{134} \approx 4[/tex]
Vậy đường đi qua M1 là đường cực đại !


Tiêu đề: Trả lời: giup em cau song co. em cam on
Gửi bởi: LP2012 trong 11:12:02 PM Ngày 09 Tháng Mười Một, 2011
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn O1, O2, cùng pha, cùng tần số cùng biên độ, pha ban dầu bằng 0. chỉ xét các đường mà tại đó chất lỏng không dao động, cùng một phia so với đường trung trực. coi đường thứ nhất qua M1 có d1-d2 = 1,07m thì  đường thứ 11 qua M2 có d1-d2=3,75m. Tìm bước sóng
A. 2,5m
B. 0,25m
C. 0,65m
D. 2,14m

Em chưa biết đáp án
em cam ơn
Theo mình thì bạn chép đề sai rồi nên các thầy không làm ra đáp án nào cả  =)) Mình sửa lại là:
Trên bề mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp O1, O2 cùng biên độ giao thoa. Chỉ xét các đường mà tại đó chất lỏng không dao động, cùng một phía so với đường trung trực. Coi đường thứ nhất qua M1 có d1-d2 = 1,07m thì  đường thứ 12 qua M2 có d1-d2=3,67m. Tìm bước sóng
A. 2,4m
B. 0,24m
C. 0,65m
D. 2,14m