Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: denmap111 trong 02:06:19 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6126Tiêu đề: Một baif toán về dao động điều hòa
Gửi bởi: denmap111 trong 02:06:19 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2011
một vật dao động điều hòa với chu kì T , trên một đoạn thẳng , giữa hai điểm biên M và N , chọn chiều dương ttu72 M đến N , gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O , mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua trung điểm I và đoạn MO theo chiều dương . gia tốc của vật bằng 0 lần thứ nhất vào thời điểm t = T/(2 or 3 or4 or  6 or 12 ...?)
qua đó cho em xin hỏi vấn đề liên quan : đoạn  M---I---O---Q---N
thì tìm t=T/(2 or 3 or 6 or 12 ...) ở các đoạn  M->I , M->O , or các đoạn khác như thế nào
EM XIN CẢM ƠN !!!


Tiêu đề: Trả lời: Một baif toán về dao động điều hòa
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:47:47 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2011
Gia tốc bằng không khi vật qua VTCB. vậy từ I vật đi theo chiều dương nên gia tốc bằng không lần đầu tiên vào thời điểm T/12. Em có thể dùng đường trong lượng giác để tính thời gian trong giao động điều hòa