Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: honganh18 trong 08:14:37 AM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6123Tiêu đề: về điện xoay chiều
Gửi bởi: honganh18 trong 08:14:37 AM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2011
1. Đồ thị biểu diễn của u[tex]_{L}[/tex] theo i trong mạch điện xoay chiều có dạng là
A. đường cong parabol      B. đường thẳng qua gốc tọa độ   
C. đường cong hypebol      D.  đường thẳng song song với trục hoành

2. Đồ thị biểu diễn của u[tex]_{C}[/tex] theo i trong mạch điện xoay chiều có dạng là
A. đường cong parabol      B. đường thẳng qua gốc tọa độ   
C. đường cong hypebol      D.  đường thẳng song song với trục hoành

2. Đồ thị biểu diễn của u[tex]_{R}[/tex] theo i trong mạch điện xoay chiều có dạng là
A. đường cong parabol      B. đường thẳng qua gốc tọa độ   
C. đường cong hypebol      D.  đường thẳng song song với trục hoành


Tiêu đề: Trả lời: về điện xoay chiều
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:45:05 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2011
Theo mình thì câu 1 và câu 2 thì đường elip chứ nhỉ ,còn câu 3 chắc là D  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: về điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:32:40 PM Ngày 08 Tháng Mười Một, 2011
Theo mình thì câu 1 và câu 2 thì đường elip chứ nhỉ ,còn câu 3 chắc là D  [-O<
u=i.R (đường thẳng qua gốc tọa độ)