Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: the tree trong 07:49:56 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6116Tiêu đề: một bài tóan về cường đọ dòng điện
Gửi bởi: the tree trong 07:49:56 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2011
Cho một mày biến thế có cuộn sơ cấp có 150 vòng,cuộn thứ cấp có 300 vòng .Hai đầu cuộn thứ cấp nới với một cuộn dây có điện trở  hoạt động 100[tex]\Omega[/tex] có độ tự cảm 0.318H. Hai đầu cuộn sơ cấp dược đặt ở điện áp xoay chiều có U1 =100Y tần số dòng điện 50Hz .Cường độ hiệu dụng của mạch sơ cấp bằng bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: một bài tóan về cường đọ dòng điện
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:44:38 PM Ngày 06 Tháng Mười Một, 2011
U1/U2 = N1/N2 =>U2 = U1.N2/N1 = 100.300/150 = 200V
mạch thức cấp là một mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là U2.
Tổng trở của mạch thứ cấp:
Z = căn(R^2 + Zl^2) = căn(100^2 +100^2) = 100.cằn
Dòng điện trong mạch thứ cấp:
I2 = U2/Z = 200/100.căn2 = căn2
Dòng điện trong mạch sơ cấp:
I1/I2 = N2/N1 => I1 = I2.N2/N1 = căn2.300/150 = 2.căn2


Tiêu đề: Trả lời: một bài tóan về cường đọ dòng điện
Gửi bởi: hitekpro trong 12:20:51 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
U1/U2 = N1/N2 =>U2 = U1.N2/N1 = 100.300/150 = 200V
mạch thức cấp là một mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là U2.
Tổng trở của mạch thứ cấp:
Z = căn(R^2 + Zl^2) = căn(100^2 +100^2) = 100.cằn
Dòng điện trong mạch thứ cấp:
I2 = U2/Z = 200/100.căn2 = căn2
Dòng điện trong mạch sơ cấp:
I1/I2 = N2/N1 => I1 = I2.N2/N1 = căn2.300/150 = 2.căn2tai sao I1/I2=N2/N1?????
ta co I=UR.nen I1/I2=U1/U2=N1/N2??????!!!!!
nho cac thay giai thich gium em .
tks!


Tiêu đề: Trả lời: một bài tóan về cường đọ dòng điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:36:42 AM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
Trích dẫn
tai sao I1/I2=N2/N1?????
ta co I=UR.nen I1/I2=U1/U2=N1/N2??????!!!!!
nho cac thay giai thich gium em .
tks!
Đây là công thức máy biến áp lý tưởng mà
Thông qua P1=P2 ==> U1.I1=U2.I2 ==> U1/U2=I2/I1


Tiêu đề: Trả lời: một bài tóan về cường đọ dòng điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:02:53 AM Ngày 13 Tháng Mười Một, 2011
U1/U2 = N1/N2 =>U2 = U1.N2/N1 = 100.300/150 = 200V
mạch thức cấp là một mạch điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là U2.
Tổng trở của mạch thứ cấp:
Z = căn(R^2 + Zl^2) = căn(100^2 +100^2) = 100.cằn
Dòng điện trong mạch thứ cấp:
I2 = U2/Z = 200/100.căn2 = căn2
Dòng điện trong mạch sơ cấp:
I1/I2 = N2/N1 => I1 = I2.N2/N1 = căn2.300/150 = 2.căn2

Trong máy biến thế nếu bỏ qua sự mất mát năng lượng ta có :
[tex]P_{1} = P_{2}[/tex]

Mà : [tex]P_{1} = U_{1}.I_{1}[/tex] ( xem hệ số công suất bằng 1 )

[tex]P_{2} = U_{2}.I_{2}.cos \varphi[/tex]

 Với : [tex]cos \varphi =\frac{R}{\sqrt{R^{2} + Z_{L}^{2}}}[/tex]

Vậy biểu thức đúng phải là [tex] U_{1} .I_{1} =U_{2} .I_{2}cos \varphi [/tex]