Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trihai3012 trong 11:02:28 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6113Tiêu đề: MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐIỆN XOAY CHIÊU HAY
Gửi bởi: trihai3012 trong 11:02:28 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2011
BÀI 1: cho mạch điện
UAB=U0cos[tex]\omega[/tex]t, các cuộn dây thuần cảm.
a. tìm UCD theo U0, R1, R2, L1, L2
B. TÌM điều kiện để UCD= UAB tính độ lệch pha giữa UAB và UCD lúc này
(http://)
BÀI 2: cho mạch điện như hình vẽ
rL=0, RV rất lớn
a. tìm hệ thức liên hệ giữa R1, R2, L, C sao cho V1 và V2 có cùng giá trị.
b.cho R1= 100.[tex]\sqrt{3}[/tex][tex]\Omega[/tex], R2= 100[tex]\Omega[/tex]
C= 100[tex]\frac{100}{\sqrt{3}\Pi }[/tex], U= 400[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100[tex]\Pi[/tex]t
thay V2 bằng ampe kế, đổi R2 với L. tìm số chỉ của ampe kế.
(http://)