Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: the tree trong 01:28:03 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6105Tiêu đề: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: the tree trong 01:28:03 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
lần lượt dặt các điện áp xoay chiều u1=U[tex]\sqrt{2}[/tex]COS(120[tex]\pi[/tex]t+[tex]\varphi_{1}[/tex] ); u2=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(120[tex]\pi[/tex]t+[tex]\varphi_{2}[/tex]) và u3=U[tex]\sqrt{2}[/tex]coa(110[tex]\pi[/tex]t+[tex]\varphi_{3}[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R.cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là :i1=I[tex]\sqrt{2}[/tex]COS100[tex]\pi[/tex]t; i2 = I[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(120[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{2\pi
}{3}[/tex]); i3 =I'[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(110[tex]\pi[/tex]t- [tex]\frac{2\pi
}{3}[/tex]).So sánh I và I'
mong cac thay giup em ^-^

Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:07:17 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
lần lượt dặt các điện áp xoay chiều u1=U[tex]\sqrt{2}[/tex]COS(120[tex]\pi[/tex]t+[tex]\varphi_{1}[/tex] ); u2=U[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(120[tex]\pi[/tex]t+[tex]\varphi_{2}[/tex]) và u3=U[tex]\sqrt{2}[/tex]coa(110[tex]\pi[/tex]t+[tex]\varphi_{3}[/tex]) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R.cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là :i1=I[tex]\sqrt{2}[/tex]COS100[tex]\pi[/tex]t; i2 = I[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(120[tex]\pi[/tex]t + [tex]\frac{2\pi
}{3}[/tex]); i3 =I'[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(110[tex]\pi[/tex]t- [tex]\frac{2\pi
}{3}[/tex]).So sánh I và I'
mong cac thay giup em ^-^
Em xem hình đính kèm.


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: the tree trong 02:27:37 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
ủa thay DQ cho em hoi tai sao minh lai sd cong thuc cuc dai trong truong hop nay.ủa ma thay oi co cach khac ko thay?


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: Điền Quang trong 02:41:22 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
ủa thay DQ cho em hoi tai sao minh lai sd cong thuc cuc dai trong truong hop nay.ủa ma thay oi co cach khac ko thay?

Vì đề cho thỏa những điều kiện bên phần lý thuyết mà em:

[tex]\omega _{1} \leftrightarrow I[/tex]

[tex]\omega _{2} \leftrightarrow I[/tex]

Cho nên ta dựa theo lý thuyết để tìm tần số góc để cho cường độ đạt cực đại thôi.

Còn về việc có cách khác không thì thầy chưa biết.  :D Em tìm thử xem.


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:49:48 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Bài này đề sai rồi. Tại sao hiệu điện thế u1 cho ra i1 mà lại không cùng tần số góc omega được


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:12:13 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
Bài này đề sai rồi. Tại sao hiệu điện thế u1 cho ra i1 mà lại không cùng tần số góc omega được

Cám ơn thầy Ngulau, thầy không nói Điền Quang cũng không xem kỹ lại đề. Chỉ thấy ghi đề 2011 rồi lục tìm file đề trong máy nên không thấy The Tree ghi đề sai.  :D

The Tree ghi đề sai rồi heng, đề chính xác là như vầy:

Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều [tex]u_{1}= U\sqrt{2}cos\left(100\pi t + \varphi _{1})[/tex]; [tex]u_{2}= U\sqrt{2}cos\left(120\pi t + \varphi _{2})[/tex] và [tex]u_{3}= U\sqrt{2}cos\left(110\pi t + \varphi _{3})[/tex] vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: [tex]i_{1}= I\sqrt{2}cos100\pi t[/tex]; [tex]i_{2}= I\sqrt{2}cos\left( 120\pi t + \frac{2\pi }{3})[/tex] và [tex]i_{3}= I'\sqrt{2}cos\left( 110\pi t - \frac{2\pi }{3})[/tex]. So sánh I và I’, ta có:
   A. I = I’.                B. I = I' .               C. I < I’.                            D. I > I’.

Bài giải thì đúng rồi, vì thầy giải theo đề này, không phải theo đề của em.  :D


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: the tree trong 03:28:40 PM Ngày 04 Tháng Mười Một, 2011
da em cam on.nhung trong de cua em thi nhu phan em ghi.chac do giao vien cua em ghi lon.cam on cac thay hen!


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: the tree trong 12:14:00 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
ngòai việc dựa vào L,C để so sánh sự trễ pha hay nhanh của hai mạch điện,còn có cách nào khác không ạ!
thầy ĐQ giải dùm em câu 36 trong đề thi vật lý A năm 2011 nha .em cám ơn thầy nhiều  :D


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: Điền Quang trong 04:10:06 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
ngòai việc dựa vào L,C để so sánh sự trễ pha hay nhanh của hai mạch điện,còn có cách nào khác không ạ!
thầy ĐQ giải dùm em câu 36 trong đề thi vật lý A năm 2011 nha .em cám ơn thầy nhiều  :D
Em ghi vậy biết đường đâu mà giải chứ?   8-x Phải ghi là câu mấy, của mã đề mấy chứ?  :.))

Phải đổi về cùng hệ quy chiếu để dễ nói chuyện nghen.  :.))


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: the tree trong 06:37:55 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
thui để em đánh vậy
 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần R1=40[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện dung C=[tex]\frac{10^-3}{4\pi}[/tex] F đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: the tree trong 07:36:25 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
thui để em đánh vậy
 Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần R1=40[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện dung C=[tex]\frac{10^-3}{4\pi}[/tex] F đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2


thầy ĐQ thông cảm hồi chiều em mệt quá nên ngại đánh bài :)
bài bị lỗi em xin làm lại:
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần R1=40[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện dung C=[tex]\frac{10^{-3}}{4\pi}[/tex] F đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm .Đặt vào A,B  điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là:uAM=50[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\frac{7\pi}{12}[/tex])(V) và uMB=150cos[tex]\pi[/tex]t(V).Hệ số công suất của đoạn mạch AB là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang va dai hoc 2011
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:51:07 PM Ngày 12 Tháng Mười Một, 2011
thầy ĐQ thông cảm hồi chiều em mệt quá nên ngại đánh bài :)
bài bị lỗi em xin làm lại:
Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp.Đoạn AM gồm điện trở thuần R1=40[tex]\Omega[/tex] mắc nối tiếp với tụ điện dung C=[tex]\frac{10^{-3}}{4\pi}[/tex] F đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần cảm .Đặt vào A,B  điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là:uAM=50[tex]\sqrt{2}[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex]t-[tex]\frac{7\pi}{12}[/tex])(V) và uMB=150cos[tex]\pi[/tex]t(V).Hệ số công suất của đoạn mạch AB là bao nhiêu?

Em xem hình bên dưới, có thắc mắc gì thì hỏi: