Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 11:37:57 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6099Tiêu đề: 2 bài điện khó
Gửi bởi: arsenal2011 trong 11:37:57 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng trong một phút thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40V so với ban đầu .Hỏi nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu:
A.320V B.240V C.280V D.400V

Bài 2: Một nhà máy phát điện gồm 2 tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời .Điện sản xuất được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 80% .Hỏi khi 1 tổ máy ngưng hoạt động , tổ máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải khi đó là:
A.90% B.85% C.75% D.87,5%


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:52:01 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2011
Bài 2: Một nhà máy phát điện gồm 2 tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời .Điện sản xuất được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 80% .Hỏi khi 1 tổ máy ngưng hoạt động , tổ máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải khi đó là:
A.90% B.85% C.75% D.87,5%
Công suất 1 tổ là P, 2 tổ là 2P
Công thức tính hiệu suất truyền tải : [tex]H=(1-R.P/U^2)[/tex]
+2 Tổ Truyền tải : [tex]H2=(1-R.(2P)/U^2)=80% ==> R.P/U^2=1/10[/tex]
+1 Tổ truyền tải : [tex]H1=(1-R.P/U^2)=(1-1/10)=9/10=90%[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:13:42 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2011
Bài 1: Nếu tốc độ quay của rôto tăng thêm 60 vòng trong một phút thì tần số của dòng điện do máy phát ra tăng từ 50Hz đến 60Hz và suất điện động hiệu dụng do máy phát ra thay đổi 40V so với ban đầu .Hỏi nếu tiếp tục tăng tốc độ của rôto thêm 60 vòng/phút nữa thì suất điện động hiệu dụng khi đó do máy phát ra là bao nhiêu:
A.320V B.240V C.280V D.400V
Khi chưa tăng :
f=50Hz,n(v/s),P (số cặp cực) ==> [tex]50=n.p[/tex]
[tex]E=\frac{NBS2\pi.f}{\sqrt{2}}=\frac{NBS100.\pi}{\sqrt{2}}[/tex]

Khi tăng lần thứ nhất:
[tex]f_1=60Hz,n_1=(n+1)v/s ==> 60=(n+1).p ==> p=10, n=5(v/s)[/tex]
[tex]E_1=\frac{NBS.120.\pi}{\sqrt{2}}=\frac{NBS.100.\pi}{\sqrt{2}}+40 ==> N.B.S=40\sqrt{2}/20\pi[/tex]

Khi tăng lần 2
[tex]n_2=7 ==> f_2 = n_2.p=70Hz[/tex]
[tex]E_2=\frac{NBS.140.\pi}{\sqrt{2}}=280V[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: arsenal2011 trong 04:52:04 PM Ngày 05 Tháng Mười Một, 2011
Hay quá , cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: nhatdinhdodaihoc_2012 trong 07:34:19 AM Ngày 06 Tháng Tư, 2012
chà chà! bài bạn arsenal đưa ra hay thật..vật lí thật là hay.! :.))


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: CabavRubi trong 02:18:37 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013
Bài 2: Một nhà máy phát điện gồm 2 tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời .Điện sản xuất được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 80% .Hỏi khi 1 tổ máy ngưng hoạt động , tổ máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải khi đó là:
A.90% B.85% C.75% D.87,5%
Công suất 1 tổ là P, 2 tổ là 2P
Công thức tính hiệu suất truyền tải : [tex]H=(1-R.P/U^2)[/tex]
+2 Tổ Truyền tải : [tex]H2=(1-R.(2P)/U^2)=80% ==> R.P/U^2=1/10[/tex]
+1 Tổ truyền tải : [tex]H1=(1-R.P/U^2)=(1-1/10)=9/10=90%[/tex]
Thưa thầy,thấy cho em hỏi cách làm sau của em có đúng ko ạ? Phần này e chưa hiểu kĩ mong thầy giải đáp giúp em...
Nếu Công suất của 1 tổ là P,công suất của n tổ là nP ,Pi là công có ích của 1 tổ, tương tự n tổ thì cong có ích là nPi
Nếu có n tổ: [tex]H = \frac{nPi}{nP}[/tex]
Nếu có 1 tổ thì [tex]H= \frac{Pi}{P}[/tex]
Thế này có đúng ko ạ?
Bình thường em hay áp dụng công thức [tex]H= 1- R\frac{nP}{\cos \varphi ^2 U^2}[/tex]
Nhưng e vẫn ko hiểu nếu làm theo cách trên thì sao lại sai ???@@


Tiêu đề: Trả lời: 2 bài điện khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:25:53 PM Ngày 29 Tháng Ba, 2013
Bài 2: Một nhà máy phát điện gồm 2 tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời .Điện sản xuất được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là 80% .Hỏi khi 1 tổ máy ngưng hoạt động , tổ máy còn lại hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải khi đó là:
A.90% B.85% C.75% D.87,5%
Công suất 1 tổ là P, 2 tổ là 2P
Công thức tính hiệu suất truyền tải : [tex]H=(1-R.P/U^2)[/tex]
+2 Tổ Truyền tải : [tex]H2=(1-R.(2P)/U^2)=80% ==> R.P/U^2=1/10[/tex]
+1 Tổ truyền tải : [tex]H1=(1-R.P/U^2)=(1-1/10)=9/10=90%[/tex]
Thưa thầy,thấy cho em hỏi cách làm sau của em có đúng ko ạ? Phần này e chưa hiểu kĩ mong thầy giải đáp giúp em...
Nếu Công suất của 1 tổ là P,công suất của n tổ là nP ,Pi là công có ích của 1 tổ, tương tự n tổ thì cong có ích là nPi
Nếu có n tổ: [tex]H = \frac{nPi}{nP}[/tex]
Nếu có 1 tổ thì [tex]H= \frac{Pi}{P}[/tex]
Thế này có đúng ko ạ?
Bình thường em hay áp dụng công thức [tex]H= 1- R\frac{nP}{\cos \varphi ^2 U^2}[/tex]
Nhưng e vẫn ko hiểu nếu làm theo cách trên thì sao lại sai ???@@
P có ích chính là [tex]P - \Delta P[/tex] hay nó chính P tiêu thụ, ta thấy Ptt không tăng tỷ lệ thuận với P