Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: cucai trong 10:09:55 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6096Tiêu đề: Mot bài dien lop 11 xin giup do!
Gửi bởi: cucai trong 10:09:55 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
thanh vien moi xin dươc moi nguoi giup do bai VL11 nhu sau
B1; Mot am dien co chua m(kg) nuoc o nhiet ô t1. khi dung am o hieu dien the U1 thi sau thoi gian a nuoc soi, khi dung hieu dien the U2 thi sau thoi gian b nuoc soi. Neu dung hieu dien the U3 thi sau bao lau nuoc soi? Coi nhiet luong hao phi ti le thoi gian dun nuoc.
B2; Mot day chi có duong kinh d1 thi chi chiu duoc dong dien co cuong do toi da I1. day chi duong kinh d2 se chiu duoc cuong do toi da bao nhieu? Coi nhiet luong toa ra o day chi tỉ le dien tich xung quanh day?
Neu thay co nao co cach gia, xin gui gip ve email .xin cam on rat nhieu!


Tiêu đề: Trả lời: Mot bài dien lop 11 xin giup do!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:33:51 AM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2011
thanh vien moi xin dươc moi nguoi giup do bai VL11 nhu sau
B1; Mot am dien co chua m(kg) nuoc o nhiet ô t1. khi dung am o hieu dien the U1 thi sau thoi gian a nuoc soi, khi dung hieu dien the U2 thi sau thoi gian b nuoc soi. Neu dung hieu dien the U3 thi sau bao lau nuoc soi? Coi nhiet luong hao phi ti le thoi gian dun nuoc.


Đáp án : Thời gian cần tìm :
[tex]c = b( U_{2}^{2} - U_{1}^{2} )/[ a( U_{3}^{2} - U_{1}^{^{2}} ) + b( U_{2}^{2} - U_{3}^{^{2}} )][/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mot bài dien lop 11 xin giup do!
Gửi bởi: cucai trong 12:10:04 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
rat cam on thay duong da giup, tuy nhien em thu lại van chua ra duoc cong thuc nhu thay . rat mong thay co the giai chi tiet giup em hay bai do duoc khong a?


Tiêu đề: Trả lời: Mot bài dien lop 11 xin giup do!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:08:42 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
rat cam on thay duong da giup, tuy nhien em thu lại van chua ra duoc cong thuc nhu thay . rat mong thay co the giai chi tiet giup em hay bai do duoc khong a?
Biến đổi hơi phức tạp nhé, gọi k là nhiệt thất thoát trong 1 đơn vị thời gian
[tex]Q=mc.\Delta.T = \frac{U_1^2}{R}.a - k.a =\frac{U_2^2}{R}.b - k.b = \frac{U_3^2}{R}.c - k.c[/tex]
Từ (1) và (2) ta tìm hệ số [tex]k ==> k = \frac{U_1^2.a-U_2^2.b}{R(a-b)}[/tex]
Từ (2) và (3) ta tìm được [tex]c=\frac{\frac{U_2^2}{R}.b - k.b}{\frac{U_3^2}{R}-k}[/tex] (*)
Bạn thế k vào phương trình (*) thì kết quả cuối cùng là : [tex] c=\frac{ab(U_2^2-U_1^2)}{a(U_3^2-U_1^2)+b(U_2^2-U_1^2)}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mot bài dien lop 11 xin giup do!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:24:49 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
B2; Mot day chi có duong kinh d1 thi chi chiu duoc dong dien co cuong do toi da I1. day chi duong kinh d2 se chiu duoc cuong do toi da bao nhieu? Coi nhiet luong toa ra o day chi tỉ le dien tich xung quanh day?
Theo Đề bài Ta có :
Dây 1: [tex]Q_1=k.\pi.d_1.l_1 = R_1.I_1^2.t =\rho.\frac{4l_1}{\pi.d_1^2}.I_1^2.t (1)[/tex]
Dây 2: [tex]Q_2=k.\pi.d_2.l_2 = R_2.I_2^2.t =\rho.\frac{4l_2}{\pi.d_2^2}.I_2^2.t (2)[/tex]
Lấy 2:1 [tex]==> I_2=I_1.\frac{d_2}{d_1}.\sqrt{\frac{d_2}{d_1}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mot bài dien lop 11 xin giup do!
Gửi bởi: cucai trong 11:14:24 PM Ngày 25 Tháng Mười Hai, 2011
rat cam on thay dau quang duong va thay trieu beo da giup do! :x