Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:57:09 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6091Tiêu đề: Giao Thoa ánh sáng!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:57:09 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2011
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 400-750 nm ,a=1,5mm,D=1,2m.Trên màn giao thoa ,phần giao giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rộng là :
A.1,16    B.1,2         C. 0,96      D.0,24 mm


Tiêu đề: Trả lời: Giao Thoa ánh sáng!!!
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:18:42 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2011
Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng trắng có bước sóng từ 400-750 nm ,a=1,5mm,D=1,2m.Trên màn giao thoa ,phần giao giữa quang phổ bậc 2 và bậc 3 có bề rộng là :
A.1,16    B.1,2         C. 0,96      D.0,24 mm
Ta có:
Quang phổ bậc 2:

[tex]x_{d_{2}}= 1,2mm; x_{t_{2}}= 0,64mm[/tex]

Quang phổ bậc 3:

[tex]x_{d_{3}}= 1,8mm; x_{t_{3}}= 0,96mm[/tex]

Phần giao:
[tex]\Delta x = x_{d_{2}}- x_{t_{3}}= 1,2 - 0,96 = 0,24mm[/tex]