Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kolle1994 trong 09:35:36 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6090Tiêu đề: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: kolle1994 trong 09:35:36 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Mình mới thi thử ĐH hồi sáng, có vài câu này mong các bạn giúp đỡ
Câu 1 : Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng.....
A. phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất của môi trường truyền sóng
B. phụ thuộc vào tần số sóng
C. phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng
D. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất của môi trường truyền sóng
Câu 2 : Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm giúp ta [hân biệt được các âm có cùng biên độ
B. Độ to của âm phụ thuộc vào năng lượng âm và môi trường truyền âm
C. Miền nghe được phụ thuộc vào năng lượng âm
D. Độ cao của âm phụ thuộc vào chu kì dao động của nguồn âm
Câu 3 : Một vật DĐĐH có tần số 2Hz, biên đôc 4cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2cm thì sau thời điểm đó 1/12 s vật chuyển động theo
A. chiều âm qua vị trí có li độ -2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm
B. chiều dương qua vị trí có li độ -2cm
C. chiều âm qua vị trí có li độ -2cm
D. chiều âm qua VTCB
Câu 4 : Trong 1 DĐĐH thì vị trí có động năng bằng thế năng dao động bằng nhau là vị trí nào
A. Vị trí biên
B. VTCB
C. ở chính giữa vị trí biên và VTCB
D. Không phải 3 vị trí trên
Câu 5 : Phát biểu nào đúng :
A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần
B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức
C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động duy trì
D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng
Câu 6 : Một chất điểm dđđh theo phương trình x = 3cos(5[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/3) (x : cm , t : s). Trong 1 giây đầu tiên kể tư lúc t = 0 , chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm bao nhiêu lần ?
A. 6 lần
B. 7 lần
C. 4 lần
D. 5 lần
Câu 7 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dđđh theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là T/3 ( T là chu kì dđ của vật). Biên độ dao động của vật bằng :
A. 6 cm
B. 2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm
C. 3 cm
D. 3[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
Câu 8 : Đầu  của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dđđh theo phương vuông góc với sợi dây với biên độ 3 cm và tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1 m/s. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qua VTCB theo chiều dương. Ly độ của điểm M trên  dây cách O đoạn 2.5m tại thời điểm 2s là
A. Um = 1.5cm
B. Um = 3 cm
C. Um = 0
D. Um = -3 cm
Câu 9 : Phương trình dđđh của vật có dạng x = 8cos(2[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/2)cm. Nhận xét nào sai
A. Lúc t=0, chất điểm đi qua VTCB theo chiều dương
B. Trong 0.25s đầu tiên, chất điểm đi được một đoạn đường 8 cm
C. Tốc độ của vật sau 3/4 s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ của vật bằng 0
D. Sau 0.5s kể từ thời điểm ban đầu vật lại trở về VTCB
Câu 10 : Tại t = 0 , nguồn  bắt đầu dao động với phương trình uo = 4cos[tex]\omega[/tex]t và gây ra ột sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Phần tử vật chất tại điểm M cách nguồn O một bước sóng ở thời điểm t = 3T/4 có li độ bằng bao nhiêu :
A. u = 2 cm
B. u = -2[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
C. u = 0
D. u = 2[tex]\sqrt{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:10:06 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Mình mới thi thử ĐH hồi sáng, có vài câu này mong các bạn giúp đỡ
Câu 1 : Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng.....
A. phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất của môi trường truyền sóng
B. phụ thuộc vào tần số sóng
C. phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng
D. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất của môi trường truyền sóng
Câu 2 : Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm giúp ta phân biệt được các âm có cùng biên độ
B. Độ to của âm phụ thuộc vào năng lượng âm và môi trường truyền âm
C. Miền nghe được phụ thuộc vào năng lượng âm
D. Độ cao của âm phụ thuộc vào chu kì dao động của nguồn âm
Trích dẫn
Câu 3 : Một vật DĐĐH có tần số 2Hz, biên đôc 4cm. Ở một thời điểm nào đó vật chuyển động theo chiều âm qua vị trí có li độ 2cm thì sau thời điểm đó 1/12 s vật chuyển động theo
A. chiều âm qua vị trí có li độ -2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm
B. chiều dương qua vị trí có li độ -2cm
C. chiều âm qua vị trí có li độ -2cm
D. chiều âm qua VTCB
T=0,5s ==> t = 1/6T ==> Dùng vecto quay  ==> góc quét [tex]\Delta \varphi = \pi/3[/tex] ==> vật đến vị trí x=-2cm theo chiều âm
Trích dẫn
Câu 4 : Trong 1 DĐĐH thì vị trí có động năng bằng thế năng dao động bằng nhau là vị trí nào
A. Vị trí biên
B. VTCB
C. ở chính giữa vị trí biên và VTCB
D. Không phải 3 vị trí trên
Động năng = thế năng tại vị trí [tex]x=A\sqrt{2}/2[/tex] hoặc [tex]x=-A\sqrt{2}/2[/tex]
Trích dẫn
Câu 5 : Phát biểu nào đúng :
A. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động tắt dần
B. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức
C. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động duy trì
D. Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động riêng


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: the tree trong 10:33:33 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
trieubeo cho minh hoi cau 2 nhe,trong mot vai tai lieu co ghi"do cao la dac trung sinh li cua am gan lien voi tan so" vay thi trong truong hop nay cai nao dung vay??????????


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:50:34 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
thì f = 1/T. chu kì hay tần số đều được


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: the tree trong 10:59:48 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
theo em thi cauA cua cau 2 cung dung ma,vi am sac la dac trung sinh ly cua am giup ta phan biet am do nguon am khac nhau phat ra.mong ngulau211 chi ro cho em nha [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:07:04 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Câu 10 : Tại t = 0 , nguồn  bắt đầu dao động với phương trình uo = 4cos[tex]\omega[/tex]t và gây ra ột sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Phần tử vật chất tại điểm M cách nguồn O một bước sóng ở thời điểm t = 3T/4 có li độ bằng bao nhiêu :
A. u = 2 cm
B. u = -2[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
C. u = 0
D. u = 2[tex]\sqrt{2}[/tex]
M cách nguồn O 1 bước sóng nên M và O dao động cùng pha.

Khi [tex]t = \frac{3T}{4}\Rightarrow u_{M}= u_{0} = 4cos(\frac{2\pi }{T}\frac{3T}{4})= 0[/tex]

Đáp án: C.

Câu 9 : Phương trình dđđh của vật có dạng x = 8cos(2\pit + \pi/2)cm. Nhận xét nào sai
A. Lúc t=0, chất điểm đi qua VTCB theo chiều dương
B. Trong 0.25s đầu tiên, chất điểm đi được một đoạn đường 8 cm
C. Tốc độ của vật sau 3/4 s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ của vật bằng 0
D. Sau 0.5s kể từ thời điểm ban đầu vật lại trở về VTCB
Ở thời điểm ban đầu:

[tex]\Rightarrow x = 8cos\left(\frac{\pi }{2} \right) = 0[/tex]

[tex]\Rightarrow v = -2\pi .8sin\left(\frac{\pi }{2} \right) = -16\pi < 0[/tex]

Câu A sai.

Em cũng có thể thử lại những câu kia, đều đúng hết.
Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:13:06 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm, phụ thuộc vào độ thị dao động âm ( hay biên độ và tần số âm
Âm sắc giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra
 còn đề của bạn là:"Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm giúp ta phân biệt được các âm có cùng biên độ"
giả sử các âm có cùng biên độ và do một nhạc cụ phát ra, khi nghe bạn có nhận biết được nhạc cụ nào là số 1, số 2 không


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:26:11 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011

Câu 6 : Một chất điểm dđđh theo phương trình x = 3cos(5[tex]\pi[/tex]t - [tex]\pi[/tex]/3) (x : cm , t : s). Trong 1 giây đầu tiên kể tư lúc t = 0 , chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm bao nhiêu lần ?
A. 6 lần
B. 7 lần
C. 4 lần
D. 5 lần
Câu 7 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng khi cân bằng lò xo giãn 3cm. Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dđđh theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là T/3 ( T là chu kì dđ của vật). Biên độ dao động của vật bằng :
A. 6 cm
B. 2[tex]\sqrt{3}[/tex] cm
C. 3 cm
D. 3[tex]\sqrt{2}[/tex] cm
Câu 8 : Đầu  của một sợi dây đàn hồi nằm ngang dđđh theo phương vuông góc với sợi dây với biên độ 3 cm và tần số 2Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1 m/s. Chọn gốc thời gian lúc đầu O đi qua VTCB theo chiều dương. Ly độ của điểm M trên  dây cách O đoạn 2.5m tại thời điểm 2s là
A. Um = 1.5cm
B. Um = 3 cm
C. Um = 0
D. Um = -3 cm
Câu 8 :
Ta thiết lập được phương trình của nguồn O: [tex]u_{0}= 3cos(4\pi t - \frac{\pi }{2})[/tex]

Phương trình điểm M: [tex]u_{M}= 3cos(4\pi t - \frac{\pi }{2} - \frac{2\pi d}{\lambda })= 3cos(4\pi t - \frac{\pi }{2} - 10\pi )[/tex]

t = 2s [tex]\Rightarrow u_{M}= 3cos(4\pi t - \frac{\pi }{2} - 10\pi )= 0[/tex]

Đáp án: C

Câu 7 : Dạng này thì dùng đường tròn giải (em tự vẽ hình nhen  :D)

Ta tính được góc quét khi lò xo nén trong 1 chu kỳ:  

[tex]\Delta t = \frac{\alpha }{\omega }\Rightarrow \alpha = \Delta t .\omega = \frac{T}{3} . \frac{2\pi }{T} = \frac{2\pi }{3}[/tex]

Suy ra góc quét khi lò xo nén trong nửa chu kỳ: [tex]\frac{\alpha }{2} = \frac{\pi }{3}\Rightarrow cos(\frac{\alpha }{2} )= \frac{\Delta l}{A}\Rightarrow A = 2\Delta l = 6cm[/tex]

Câu 6 : Dạng này cũng dùng đường tròn giải

Chu kỳ: [tex]T = 0,4s[/tex]

Lúc t = 0: [tex]x_{0}= 1,5cm[/tex] và [tex]v_{0}> 0[/tex]

[tex]\Delta t = 1s \Rightarrow \Delta t = 2,5T[/tex]

1 chu kỳ thì chất điểm qua vị trí x = +1cm 2 lần, nên 2 chu kỳ thì qua 4 lần.

Còn nửa chu kỳ cuối em tính thời gian thì thấy chất điểm qua thêm 1 lần nữa.

Đáp án: D 5 lần.


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: kolle1994 trong 12:58:35 PM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2011
Thầy Quang giải dùm em câu 2 nha ?. Em thấy câu A đúng mà bạn em đứa nào cũng nói câu đúng là câu D. Em không biết chọn đáp án nào nữa  :-\


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:29:40 PM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2011
Thầy Quang giải dùm em câu 2 nha ?. Em thấy câu A đúng mà bạn em đứa nào cũng nói câu đúng là câu D. Em không biết chọn đáp án nào nữa  :-\
Câu này thầy Trieubeo giải rồi. Còn thầy Ngulau211 cũng đã giải thích kỹ rồi. Em xem lại heng.

Âm sắc là đặc trưng sinh lý của âm, phụ thuộc vào đồ thị dao động âm (hay biên độ và tần số âm)
Âm sắc giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra.
Còn đề của bạn là:"Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm giúp ta phân biệt được các âm có cùng biên độ"

SGK đã nêu các âm cùng tần số, cùng biên độ mà do những nhạc cụ phát ra thì tai người vẫn phân biệt được.

Bây giờ nếu ta dùng 1 nhạc cụ, phát ra ba âm có tần số khác nhau (VD như: Pha, Son, La chẳng hạn), và xem như 3 âm này có cùng biên độ, vậy ta vẫn có thể phân biệt được từng âm đúng không?

Tức là âm sắc giúp mình phân biệt âm do các nhạc cụ phát ra, các âm này có thể cùng biên độ cũng được, khác biên độ cũng không sao cả. Ta vẫn phân biệt được hết.


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: the tree trong 06:58:30 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2011
vay thi cau 2 dap an dung la cau A hay cau D vay thay dien quang.theo em thay hinh nhu thay dang nghieng ve dap an A thi phai ??? ??? ??? ::)


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:25:34 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2011
vay thi cau 2 dap an dung la cau A hay cau D vay thay dien quang.theo em thay hinh nhu thay dang nghieng ve dap an A thi phai ??? ??? ??? ::)
Ặc, ặc! Làm sao mà câu A được. Chỉ có đáp án D thôi. Câu A là sai rõ rồi mà. Nếu em vẫn chưa hiểu thì nên đọc kỹ lại lần nữa những gì trong SGK và các thầy đã ghi ra trên đây.

Nhắc lại: Âm sắc chỉ có thể giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra.


Tiêu đề: Trả lời: Vài câu trong đề thi thử ĐH lần 1
Gửi bởi: the tree trong 05:39:14 PM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
hic hic.vang em cam on thay