Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: trihai3012 trong 08:31:34 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6089Tiêu đề: mấy bài cơ khó quá, mọi người giải giúp em với
Gửi bởi: trihai3012 trong 08:31:34 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
[-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<
có hai bài tập phần cơ này các bạn tham khảo nhé:
bài 1: hai vật nặng giống nhau mỗi vật có khối lượng m, được nối với nhau bằng một lò xo, trên mặt phẳng nằm ngang. cần đặt vào vật bên phải một lực theo phương ngang ít nhất bằng bao nhiêu để vật bên trái có thể chuyển động? hệ số ma sát giữa mặt ngang và các vật là [tex]\varphi[/tex]. ban đầu lò xo không biến dạng


bài 2: một cái thuyền không có mái chèo đậu vuông góc với bờ của một con song rông L=25m, chiều dài của thuyền là l=2m. khi thuyền chuyển động trên mặt nước thì lực cản tác dụng lên thuyền phụ thuộc vào vận tốc [tex]\vec{v}[/tex] của thuyền theo quy luật [tex]\vec{F_{c}} = - \alpha \vec {v}[/tex], trong đó [tex]\alpha[/tex]=15Ns/m là hệ số tỉ lệ. một người có khối lượng m=70 kg từ trên bờ nhảy xuống thuyền với vận tốc  theo phương ngang ít nhất bằng bao nhiêu để thuyền và người có thể sang đến bờ bên kia?


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài cơ khó quá, mọi người giải giúp em với
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:09:41 AM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2011
[-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O< [-O<
có hai bài tập phần cơ này các bạn tham khảo nhé:
bài 1: hai vật nặng giống nhau mỗi vật có khối lượng m, được nối với nhau bằng một lò xo, trên mặt phẳng nằm ngang. cần đặt vào vật bên phải một lực theo phương ngang ít nhất bằng bao nhiêu để vật bên trái có thể chuyển động? hệ số ma sát giữa mặt ngang và các vật là [tex]\varphi[/tex]. ban đầu lò xo không biến dạng


bài 2: một cái thuyền không có mái chèo đậu vuông góc với bờ của một con song rông L=25m, chiều dài của thuyền là l=2m. khi thuyền chuyển động trên mặt nước thì lực cản tác dụng lên thuyền phụ thuộc vào vận tốc [tex]\vec{v}[/tex] của thuyền theo quy luật [tex]\vec{\vec{Fc}}[/tex]=-[tex]\alpha \vec{u}[/tex], trong đó [tex]\alpha[/tex]=15Ns/m là hệ số tỉ lệ. một người có khối lượng m=70 kg từ trên bờ nhảy xuống thuyền với vận tốc  theo phương ngang ít nhất bằng bao nhiêu để thuyền và người có thể sang đến bờ bên kia?


Em xem thử bài 1 trong file đính kèm và viết lại bài 2 vì tôi chưa rõ biểu thức :  
[tex]\vec{\vec{Fc}}[/tex]=-[tex]\alpha \vec{u}[/tex] là gì ?


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài cơ khó quá, mọi người giải giúp em với
Gửi bởi: trihai3012 trong 12:25:07 PM Ngày 01 Tháng Mười Một, 2011
chết cái bảng gõ bị lỗi đấy ạ. biểu thức đó là vecto Fc= -[tex]\alpha \vec{u}[/tex]
.
cảm ơn thầy ạ :D :D :D :D :D :D


Tiêu đề: Trả lời: mấy bài cơ khó quá, mọi người giải giúp em với
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:50:48 AM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2011

bài 2: một cái thuyền không có mái chèo đậu vuông góc với bờ của một con song rông L=25m, chiều dài của thuyền là l=2m. khi thuyền chuyển động trên mặt nước thì lực cản tác dụng lên thuyền phụ thuộc vào vận tốc [tex]\vec{v}[/tex] của thuyền theo quy luật [tex]\vec{F_{c}} = - \alpha \vec {v}[/tex], trong đó [tex]\alpha[/tex]=15Ns/m là hệ số tỉ lệ. một người có khối lượng m=70 kg từ trên bờ nhảy xuống thuyền với vận tốc  theo phương ngang ít nhất bằng bao nhiêu để thuyền và người có thể sang đến bờ bên kia?


Bài này phải dùng phương pháp vi phân rồi ! Trihai xem thử bài giải đính kèm