Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 07:07:43 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6087Tiêu đề: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 07:07:43 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t¬1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Biết sóng truyền từ N đến M. Thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A là

A  11T/12  B  T/12 
C  T/6  D  T/3 Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:34:19 PM Ngày 31 Tháng Mười, 2011
Hai điểm M, N cùng nằm trên một phương truyền sóng cách nhau λ/3, sóng có biên độ A, tại thời điểm t¬1 có uM = +3cm và uN = -3cm. Biết sóng truyền từ N đến M. Thời điểm t2 liền sau đó có uM = +A là

A  11T/12  B  T/12 
C  T/6  D  T/3 

Độ lệch pha: [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi }{3}[/tex]

Và li độ [tex]u_{N}=-3cm; u_{M}=3cm[/tex]

Vẽ giản đồ vector quay, em sẽ tính được góc quét để điểm [tex]u_{M}= +A[/tex]

[tex]\Delta \alpha = \frac{\pi }{3} + \pi + \frac{\pi }{2}[/tex]

Suy ra [tex]t_{2} = \frac{11T}{12}[/tex]


Tiêu đề: hỏi lại: sóng cơ
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 06:12:10 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2011
sao mình biết A= ?
để xác định góc quét của M


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:34:50 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2011
sao mình biết A= ?
để xác định góc quét của M
Em xem hình. Góc quét là đường màu xanh tôi đã tô xanh. Ta không cần biết A bằng bao nhiêu hết mà vẫn vẽ được và xác định được góc thôi.


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 11:17:23 PM Ngày 02 Tháng Mười Một, 2011
Nếu em cho 2 véc tơ nằm ở nửa vòng tròn dưới vì sóng truyền từ N đến M, thì khi M đến A,  vectơ OM sẽ quét góc [tex]\frac{\pi }{6}[/tex], đáp án là T/12. Vậy em sai ở chỗ nào ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:14:23 AM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
Em nên trực tiếp hỏi thầy cô dạy mình. chứ trên diễn đàn rất khó nói. thầy Điền Quang giải thế là đúng rồi


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 01:00:07 AM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
Thầy Điền Quang, em không hiểu lắm. Sóng truyền từ N đến M mà sao thầy lại quay từ M tới N ?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:39:04 AM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
Trả lời 2 câu hỏi luôn  :D, cũng như thầy Ngulau nói, do thảo luận trên mạng, nên có những khó khăn nhất định. Nếu câu trả lời có chỗ nào chưa rõ ràng, bạn tham khảo thêm với các GV ở trường heng. :D Vì hình như maithanhthanh cũng là GV thì phải.  :D

Nếu em cho 2 véc tơ nằm ở nửa vòng tròn dưới vì sóng truyền từ N đến M, thì khi M đến A,  vectơ OM sẽ quét góc [tex]\frac{\pi }{6}[/tex], đáp án là T/12. Vậy em sai ở chỗ nào ?

Thầy Điền Quang, em không hiểu lắm. Sóng truyền từ N đến M mà sao thầy lại quay từ M tới N ?

Thứ 1: Điều quan trọng nhất là sóng truyền từ N đến M

Chính vì sóng truyền từ N đến M nên ta phải vẽ 2 vector ở nửa vòng tròn trên. Tại sao vậy? Vì đề bài cho N nhanh pha hơn M , cho nên nếu ta quay 2 vector đó thì N luôn phải có tọa độ [tex]u_{N}= +A[/tex] trước, sau đó một khoảng thời gian thì M mới có [tex]u_{M}= +A[/tex].

Nói ngắn gọn hơn thì N phải tới biên dương trước M, và M phải tới biên dương sau N.

Thứ 2: Nếu ta vẽ 2 vector ở nửa vòng tròn bên dưới thì điểm M lại đạt [tex]u_{M}= +A[/tex] trước điểm N ??? Điều này có nghĩa là theo hình vẽ này thì điểm M nhanh pha hơn N rồi. Tức là trái giả thiết đề bài.

Thứ 3: Do sóng truyền từ N đến M, tức là N nhanh pha hơn M, cho nên ta phải vẽ các vector sao cho: Sau 1 khoảng thời gian thì M phải đi qua tọa độ của N.

Cái này giống như 2 người chạy đua trên 1 đường thẳng vậy, người đi sau có phải sẽ phải đi qua những vị trí mà người chạy trước đã đi qua rồi đúng không?  :D


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 10:53:43 AM Ngày 03 Tháng Mười Một, 2011
Giờ em đã hiểu rồi. Vô cùng cám ơn thầy Điền Quang đã trả lời. Thầy thật tận tâm với diễn đàn. Em còn phải học hỏi nhiều nữa ạ. Mong được Thầy tiếp tục chỉ giáo.