Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: maithanhthanh11 trong 09:37:15 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6082Tiêu đề: Về giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: maithanhthanh11 trong 09:37:15 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2011
Hai nguồn kết hợp A,B giống nhau, AB = 16 cm, [tex]\lambda[/tex]= 4 cm. Một đường thẳng xx' song song với AB và cách AB là 8 cm.Đường trung trực của AB cắt xx' tại M. Tìm khoảng cách ngắn nhất từ M đến điểm dao động với biên độ cực đại trên xx' ?
A. 2,15 cm.     B. 1,42 cm.     C. 2,88 cm.      D. 1,5 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Về giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:00:26 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2011
Bài này em vẽ hình ra rồi nhìn vào hình mà giải thôi. bài này trong diễn đàn đã có từ năm ngoái. em tìm lại xem nha


Tiêu đề: Trả lời: Về giao thoa sóng cơ
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:17:35 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2011
maithanhthanh xem link này, có bài tương tự, thầy Đạt giải rồi:

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4294.msg21930#msg21930 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4294.msg21930#msg21930)