Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: the tree trong 09:32:07 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6077Tiêu đề: de dai hoc 2010
Gửi bởi: the tree trong 09:32:07 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011
nối hai cực của một may phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạm mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần.Bỏ qua điện trở của dây của máy phát. Khi rôto của máy quay điều với tốc độ n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A ,Khi rôto của máy quay điều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch là căn bậc hai của 3 A. Nếu rôto của máy quay điều với tốc độ 2n vòng /phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là?


Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:48:00 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011
nối hai cực của một may phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạm mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần.Bỏ qua điện trở của dây của máy phát. Khi rôto của máy quay điều với tốc độ n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A ,Khi rôto của máy quay điều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch là căn bậc hai của 3 A. Nếu rôto của máy quay điều với tốc độ 2n vòng /phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là?
Trong thư viện đã có bài giải chi tiết đề 2010 rồi.

Dưới đây là bài giải chi tiết của thầy Hải, the tree vào đây xem và tham khảo:

http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/751-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-vat-ly-2010 (http://360.thuvienvatly.com/bai-viet/phuong-phap-day-hoc/751-giai-chi-tiet-de-thi-dai-hoc-vat-ly-2010)


Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: the tree trong 10:14:42 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011
em van khong hieu ,nho thay xem ki lai dap an o cau 12 cua thay hai dum em, xem co sai hay khong (cho lap bieu thuc I ay)
em xin chan thanh cam on!


Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:21:05 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011
em van khong hieu ,nho thay xem ki lai dap an o cau 12 cua thay hai dum em, xem co sai hay khong (cho lap bieu thuc I ay)
em xin chan thanh cam on!

Hoàn toàn chính xác, không có sai đâu em.

Theo ĐL toàn mạch ta có: [tex]i = \frac{e}{Z + r_{may phat}}[/tex]

Đề bỏ qua điện trở máy phát nên: [tex]i = \frac{e}{Z}\Rightarrow I = \frac{E}{Z}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: the tree trong 11:08:16 PM Ngày 28 Tháng Mười, 2011
tai sao Z(L1)=R/can bac 2 cua 3 vay thay ,thay chi dum em voi...
em cam on nhieu!


Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:02:05 AM Ngày 29 Tháng Mười, 2011
tai sao Z(L1)=R/can bac 2 cua 3 vay thay ,thay chi dum em voi...
em cam on nhieu!
[tex]I_{1} = \frac{N\omega _{1}\Phi _{0}}{\sqrt{2}\sqrt{\left(R^{2} + (\omega _{1}L)^{2}\right)}} = 1[/tex] (1)

[tex]I_{3} = \frac{N\omega _{3}\Phi _{0}}{\sqrt{2}\sqrt{\left(R^{2} + (\omega _{3}L)^{2}\right)}} = \sqrt{3}[/tex] (2)

Mà: [tex]\omega _{3} = 3\omega _{1}[/tex]

Nên (2) tương đương:

[tex]I_{3} = \frac{N3\omega _{1}\Phi _{0}}{\sqrt{2}\sqrt{\left(R^{2} + (3\omega _{1}L)^{2}\right)}} = \sqrt{3}[/tex]  (2')

Lấy (2') chia (1):
[tex]\frac{N3\omega _{1}\Phi _{0}}{\sqrt{2}\sqrt{\left(R^{2} + (3\omega _{1}L)^{2}\right)}} . \frac{\sqrt{2}\sqrt{\left(R^{2} + (\omega _{1}L)^{2}\right)}}{N\omega _{1}\Phi _{0}}= \frac{\sqrt{3}}{1}[/tex]

[tex]\Rightarrow 3. \frac{\sqrt{\left(R^{2} + (\omega _{1}L)^{2}\right)}}{\sqrt{\left(R^{2} + (3\omega _{1}L)^{2}\right)}}= \sqrt{3}[/tex]

[tex]\Rightarrow \sqrt{\left(R^{2} + (3\omega _{1}L)^{2}\right)}= \sqrt{3}\sqrt{\left(R^{2} + (\omega _{1}L)^{2}\right)}[/tex]

Bình phương 2 vế:
[tex]\Rightarrow R^{2} + (3\omega _{1}L)^{2} = 3\left( R^{2} + (\omega _{1}L)^{2}\right)

\Leftrightarrow R^{2} + 9Z_{L1}^{2}= 3R^{2} + 3Z_{L1}^{2}

\Rightarrow 6Z_{L1}^{2}= 2R^{2}

\Rightarrow 3Z_{L1}^{2}= R^{2}

\Rightarrow Z_{L1}= \frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]

Còn phần cuối trong bài giải của thầy Hải chắc là không có vấn đề gì rồi phải không?


Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: the tree trong 05:59:21 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2011
thay Dien Quang cho em hoi cau 9 trong bai giai cua thay hai,ve phan dau thay hai giai "ta co u=[tex]\frac{1}{2}[/tex]U0=100[tex]\sqrt{2}[/tex]=> co 2 vi tri nam tren duong tron thoa man [tex]\varphi[/tex]=+- [tex]\frac{[tex]\pi[/tex]
}{3}[/tex]hinh nhu khong theo pt u,va goc [tex]\varphi[/tex]=[tex]\frac{[tex]\pi[/tex]
}{3}[/tex] thay hai lay dau ra a

Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: Điền Quang trong 06:25:37 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2011
thay Dien Quang cho em hoi cau 9 trong bai giai cua thay hai,ve phan dau thay hai giai "ta co u=[tex]\frac{1}{2}[/tex]U0=100[tex]\sqrt{2}[/tex]=> co 2 vi tri nam tren duong tron thoa man [tex]\varphi[/tex]=+- [tex]\frac{[tex]\pi[/tex]
}{3}[/tex]


hinh nhu khong theo pt u,va goc [tex]\varphi[/tex]=[tex]\frac{[tex]\pi[/tex]
}{3}[/tex] thay hai lay dau ra a
Bài này thầy Hải hoàn toàn dùng đường tròn để giải, không dùng đến phương trình lượng giác để giải đâu.

Từ phương trình u suy ra: [tex]U_{0}=200\sqrt{2}V[/tex] mà tại thời điểm t thì [tex]u =100\sqrt{2}V \Rightarrow u = \frac{U_{0}}{2}[/tex] (so sánh suy ra thôi)

Góc quét ra như vậy là do:
[tex]\Delta t = \frac{\alpha }{\omega }\Rightarrow \alpha = \Delta t.\omega = \frac{1}{300}. 100\pi = \frac{\pi }{3}(rad)[/tex]

Cái này dùng tính chất của vật chuyển động tròn đều mà ta suy ra thôi. (Tốc độ góc chuyển động tròn đều: [tex]\omega = \frac{\alpha }{\Delta t}[/tex])

Có lẽ do thầy Hải dùng ký hiệu góc quét là [tex]\varphi[/tex] nên em tưởng nhầm là pha ban đầu thôi, tôi sửa lại là [tex]\alpha[/tex] như trên cho dễ hiểu hơn.


Tiêu đề: Trả lời: de dai hoc 2010
Gửi bởi: the tree trong 08:07:40 PM Ngày 29 Tháng Mười, 2011
da,dung rui thay oi,em chi hong hieu [tex]\varphi[/tex] =[tex]\pi[/tex]/dau ra thui a,em cam on thay vi da lam ro van de khong hieu cua em