Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: LP2012 trong 05:12:57 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6054Tiêu đề: Máy biến áp có điện trở trong ở các cuộn dây
Gửi bởi: LP2012 trong 05:12:57 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2011
Nhờ các thầy và các bạn giúp em bài này:
Một máy biến áp có cuộn sơ cấp (U1, I1, r1, N1) và cuộn thứ cấp (U2, I2, r2, N2) thì công thức tính U2, I2 theo các đại lượng đã cho?
Em thấy có sách áp dụng định luật Ôm cho các cuộn nhưng quan niệm về nguồn, máy thu thế nào cho chính xác?


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp có điện trở trong ở các cuộn dây
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:59:12 PM Ngày 16 Tháng Mười, 2011
Nhờ các thầy và các bạn giúp em bài này:
Một máy biến áp có cuộn sơ cấp (U1, I1, r1, N1) và cuộn thứ cấp (U2, I2, r2, N2) thì công thức tính U2, I2 theo các đại lượng đã cho?
Em thấy có sách áp dụng định luật Ôm cho các cuộn nhưng quan niệm về nguồn, máy thu thế nào cho chính xác?
Điền Quang xin phép trả lời thầy Dotben2011 (so tuổi nghề thì trong diễn đàn Điền Quang chỉ thuộc hàng hậu bối thôi thầy  :D)

Ta bỏ qua mất mát năng lượng trong lõi của máy biến áp nên: [tex]A_{1}= A_{2} \Leftrightarrow e_{1}i_{1}t = e_{2}i_{2}t[/tex]

Ta có:
[tex]e_{1}= -N_{1}\frac{d\phi}{dt}[/tex]

[tex]e_{2}= -N_{2}\frac{d\phi}{dt}[/tex]

[tex]\frac{e_{1}}{e_{2}} = \frac{i_{2}}{i_{1}} = \frac{N_{1}}{N_{2}} = k[/tex] (1)

Theo ĐL Ohm cho 2 mạch thì:

Cuộn sơ cấp là máy thu: [tex]u_{1}= e_{1} + r_{1}i_{1}[/tex] (2)

Cuộn thứ cấp là nguồn điện: [tex]u_{2}= e_{2} - r_{2}i_{2}[/tex] (3)

Ở tải ngoài: [tex]u_{2}= i_{2}R[/tex] (4)

Từ (2) và (3):
[tex]e_{1}= u_{1}-r_{1}i_{1}[/tex]

[tex]e_{2}= u_{2}+r_{2}i_{2}[/tex]

Mà: [tex]e_{1}= ke_{2}[/tex] nên:

[tex]u_{1} - r_{1}i_{1}= k\left[ u_{2} + i_{2}r_{2}\right][/tex]

[tex]\Leftrightarrow u_{1} - r_{1}\frac{i_{2}}{k}= k\left[ u_{2} + \frac{u_{2}}{R}r_{2}][/tex]

[tex]\Leftrightarrow u_{1} - r_{1}\frac{\frac{u_{2}}{R}}{k}= k\left[ u_{2} + \frac{u_{2}}{R}r_{2}\right][/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{u_{1}}{u_{2}} = \frac{k^{2}(R + r_{2}) + r_{1}}{kR}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{U_{1}}{U_{2}} = \frac{k^{2}(R + r_{2}) + r_{1}}{kR}[/tex]

Điền Quang nghĩ là như vậy, nếu còn chỗ nào chưa chính xác mong thầy Dotben2011 và các thầy cô chỉ cho.


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp có điện trở trong ở các cuộn dây
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:20:45 AM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2011
các công thức tổng quát cho máy biến áp không lí tưởng là gì ?


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến áp có điện trở trong ở các cuộn dây
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 12:53:34 PM Ngày 30 Tháng Mười Một, 2011
Cái không chính xác duy nhất đó là: [tex]e_{1}i_{1}t=e_{2}i_{2}t[/tex]. Cái này chỉ đúng khi e1 cùng pha với e2 và i1 cùng pha với i2!!!