Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: the tree trong 11:59:55 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6052Tiêu đề: de cao dang
Gửi bởi: the tree trong 11:59:55 AM Ngày 15 Tháng Mười, 2011
cho đọan mạch điện xoay chiệu gôm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ diện,độ lệch pha của hiệu  điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là pi chia3.Hiệu điện thế  hiệu dụng giữa hai dầu tụ điện bằng căn bậc hai của 3 lần hiêu diện thế hiệu dụng cua hai đầu cuộn dây.độ lệch pha  của hiệu diện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thé giữa hai dậu đoạn mạch trên là bao nhiêu?
xin thầy cô giúp em với và cũng mong thầy cô chỉ em cách nhập công thức vào trong bài với!!!! em cám ơn nhiều :DTiêu đề: Trả lời: de cao dang
Gửi bởi: Điền Quang trong 05:33:11 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2011
cho đọan mạch điện xoay chiệu gôm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ diện,độ lệch pha của hiệu  điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là pi chia3.Hiệu điện thế  hiệu dụng giữa hai dầu tụ điện bằng căn bậc hai của 3 lần hiêu diện thế hiệu dụng cua hai đầu cuộn dây.độ lệch pha  của hiệu diện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thé giữa hai dậu đoạn mạch trên là bao nhiêu?
xin thầy cô giúp em với và cũng mong thầy cô chỉ em cách nhập công thức vào trong bài với!!!! em cám ơn nhiều :D

Độ lệch pha giữa HĐT hai đầu cuộn dây là dòng điện:

[tex]tan\varphi _{d}= \frac{Z_{L}}{r}= tan\frac{\pi}{3}= \sqrt{3}\Rightarrow Z_{L}=r\sqrt{3[/tex]

[tex]Z_{L}=r\sqrt{3}\Rightarrow Z_{d}= \sqrt{Z_{L}^{2} + r^{2}}= 2r[/tex]

Mà:

[tex]U_{C}= \sqrt{3}U_{d}\Leftrightarrow Z_{C}= \sqrt{3}Z_{d}= 2\sqrt{3}r[/tex]

Độ lệch pha giữa HĐT hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện:

[tex]tan\varphi = \frac{Z_{L}-Z_{C}}{r}= \frac{2\sqrt{3}r -r\sqrt{3}}{r}= -\sqrt{3}\Rightarrow \varphi = - \frac{\pi}{3}[/tex]

Ta lại có:

[tex]\varphi_{d} = \varphi _{u_{d}} - \varphi _{i}= \frac{\pi}{3}[/tex] (1)

[tex]\varphi = \varphi _{u_{AB}} - \varphi _{i}= -\frac{\pi}{3}[/tex]  (2)

Lấy (1) trừ (2) ta được:

[tex]\varphi _{u_{d}} - \varphi _{u_{AB}}= \frac{2\pi}{3}[/tex]

P/S: Nếu em muốn đánh công thức vào bài thì em nhấp chuột vào nút [tex]\sqrt{\alpha }[/tex] ở trên mấy hình mặt cười đó. Sau đó thì em tìm công thức mình cần đánh mà nhấp vô.


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:02:39 PM Ngày 15 Tháng Mười, 2011
cho đọan mạch điện xoay chiệu gôm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ diện,độ lệch pha của hiệu  điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện trong mạch là pi chia3.Hiệu điện thế  hiệu dụng giữa hai dầu tụ điện bằng căn bậc hai của 3 lần hiêu diện thế hiệu dụng cua hai đầu cuộn dây.độ lệch pha  của hiệu diện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thé giữa hai dậu đoạn mạch trên là bao nhiêu?
xin thầy cô giúp em với và cũng mong thầy cô chỉ em cách nhập công thức vào trong bài với!!!! em cám ơn nhiều :D

Nếu em làm theo giản đồ vectơ thì xem hình:


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang
Gửi bởi: the tree trong 06:30:41 PM Ngày 18 Tháng Mười, 2011
em sử dụng rồi mà kết quả như thầy đã thấy mấy bài trước của em đó :-[


Tiêu đề: Trả lời: de cao dang
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:12:58 PM Ngày 19 Tháng Mười, 2011
em sử dụng rồi mà kết quả như thầy đã thấy mấy bài trước của em đó :-[
Em xem link này có hướng dẫn.

http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4530.0 (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=4530.0)

Ở dưới khung cửa sổ chat trong diễn đàn có phần hướng dẫn cho những câu hỏi thường gặp. Em có thể nhấp chuột vào để tìm câu trả lời.