Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 06:19:43 AM Ngày 12 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6038Tiêu đề: Sóng dừng
Gửi bởi: lmthong19 trong 06:19:43 AM Ngày 12 Tháng Mười, 2011
Một ống hình trụ dài 1m ở một đầu ống có 1 bittong để có thể thay đổi chiều dài của cột khi trong ống. Đặt 1 âm thoa dao động f=660Hz ở gần đầu hở của ống. Vận tốc truyền âm trong không khí 330 m/s. Để có cộng hưởng âm ta  phải điều chỉnh ống đó đến độ dài:
a. 0,75 m           b. 0,5m                         c. 25cm                                d.12,5m

Em chưa biết đáp án

Quí thầy cô giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:35:40 AM Ngày 12 Tháng Mười, 2011
Một ống hình trụ dài 1m ở một đầu ống có 1 bittong để có thể thay đổi chiều dài của cột khi trong ống. Đặt 1 âm thoa dao động f=660Hz ở gần đầu hở của ống. Vận tốc truyền âm trong không khí 330 m/s. Để có cộng hưởng âm ta  phải điều chỉnh ống đó đến độ dài:
a. 0,75 m           b. 0,5m                         c. 25cm                                d.12,5m

Em chưa biết đáp án

Quí thầy cô giúp em

Bước sóng : [tex]\lambda = \frac{v}{f} = 0,5 m[/tex]

Khi có cộng hưởng âm ( âm nghe to nhất ) thì đầu hở là một bụng sóng ; đấu pittông là nút sóng nên ta có chiều dài của ống : [tex]l = ( 2n + 1 ) \frac{\lambda }{4}[/tex]

[tex]\Rightarrow n = \frac{2l}{\lambda } - \frac{1}{2}[/tex]

Hình như không có đáp án !Tiêu đề: Trả lời: Sóng dừng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:11:04 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2011
Một ống hình trụ dài 1m ở một đầu ống có 1 bittong để có thể thay đổi chiều dài của cột khi trong ống. Đặt 1 âm thoa dao động f=660Hz ở gần đầu hở của ống. Vận tốc truyền âm trong không khí 330 m/s. Để có cộng hưởng âm ta  phải điều chỉnh ống đó đến độ dài:
a. 0,75 m           b. 0,5m                         c. 25cm                                d.12,5m

Em chưa biết đáp án

Quí thầy cô giúp em
Để âm nghe chiều dài cột khí trong ống thỏa L=(2k+1).lambda/4
mặt khác L<1m ==> 2k+1<4/lambda ==> k < 3,5 ==> k=0,1,2,3
k=0 thì L=12,5cm
k=1 thí L= 37,5cm
k=2 thì L= 62,5cm
k=3 thí L= 87,5cm
Chắc ĐA bạn đánh nhầm đó 12,5cm thì đúng hơn