Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 05:38:43 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6033Tiêu đề: giao thoa
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 05:38:43 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2011
1)một sơi dây đàn hồi rất dài AB ,tại A được duy tri dao động có tần số 1,25Hz ,biên độ 2cm,
chọn góc thời gian là lúc  A dao động tứ vị trí cân bằng theo chiều dương,v=100m/s
xét M cách tâm sóng A 20m .ở thởi điểm t=1s

a) tìm li độ dao động của M
b)tìm vận tốc dao động của M
c)tìm gia tốc dao động của M


Tiêu đề: Trả lời: giao thoa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:04:47 PM Ngày 11 Tháng Mười, 2011
1)một sơi dây đàn hồi rất dài AB ,tại A được duy tri dao động có tần số 1,25Hz ,biên độ 2cm,
chọn góc thời gian là lúc  A dao động tứ vị trí cân bằng theo chiều dương,v=100m/s
xét M cách tâm sóng A 20m .ở thởi điểm t=1s

a) tìm li độ dao động của M
b)tìm vận tốc dao động của M
c)tìm gia tốc dao động của M
[tex]\lambda=v/f=80m[/tex]
M cách A 20m có độ lệch pha là : [tex]\Delta \varphi=\pi/2[/tex].uM chậm pha hơn uA
+ t=0, uA=0, v>0 ==> t=1s=1T+0,25T==> [tex]u_A=2cm[/tex] ==> [tex]u_M= 0[/tex]
+ [tex]v_M=vmax=A.\omega[/tex]
+ [tex]a_M=0[/tex]