Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 04:43:14 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6017Tiêu đề: sóng cơ hay
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 04:43:14 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2011
hai mũi nhọn S1S2 rung đồng bộ ,chạm vào mặt thoáng của một chất lỏng với tần số f=100Hz ,trên bề mặt chất lỏng có hiện tượng giao thoa quan sát được bằng đèn chiếu phóng đại lên màn
a)xác định các điểm trên mặt chất lỏng sao động cùng pha với trung điểm O của S1S2
với S1S2 = 50mm
lâm đa =8mm
b) tần số dao động của 2 nguồn S1S2 ko thay đổi nhưng dao động của S1 nhanh pha hơn S2 một khoang bằng 1/4 chu kì .Hãy khảo sát  trạng thái dao động của  các điểm trên đường  S1S2
.xin cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:04:32 AM Ngày 03 Tháng Mười, 2011
hai mũi nhọn S1S2 rung đồng bộ ,chạm vào mặt thoáng của một chất lỏng với tần số f=100Hz ,trên bề mặt chất lỏng có hiện tượng giao thoa quan sát được bằng đèn chiếu phóng đại lên màn
a)xác định các điểm trên mặt chất lỏng sao động cùng pha với trung điểm O của S1S2
với S1S2 = 50mm
lâm đa =8mm
b) tần số dao động của 2 nguồn S1S2 ko thay đổi nhưng dao động của S1 nhanh pha hơn S2 một khoang bằng 1/4 chu kì .Hãy khảo sát  trạng thái dao động của  các điểm trên đường  S1S2
.xin cám ơn
a/Giả sử phương trình sóng tại 2 nguồn : [tex]u_1=u_2=Acos(\omega.t)[/tex]
==> Phương trình sóng tại trung điểm O : [tex]u_o=2Acos(\omega.t-\pi/4)[/tex]
==> Phương trình sóng tại 1 điểm M bất kỳ cách S1 là d_1 và cách S_2 là d_2:
[tex]u_M=2Acos(\pi.(d_1-d_2)/\lambda)cos(\omega.t-\pi(d_1+d_2)/\lambda)[/tex]
+ Độ lệch pha giữa sóng tại M và O : [tex]\Delta \varphi=\pi(d_2+d_1)/\lambda+\pi/4[/tex]
+ Chúng cùng pha khi [tex]\Delta \varphi=k2\pi[/tex]
==> [tex]d_2+d_1=-\lambda/4[/tex]
==> Tập hợp của chúng là đường elip nhận S1,S2 là tiêu điểm
b/ Phương trình S1,S2 là : [tex]u_1=Acos(\omega.t)[/tex], [tex]u_1=Acos(\omega.t+\pi/2)[/tex]
==> Phương trình sóng tại 1 điểm M bất kỳ cách S1 là d_1 và cách S_2 là d_2 trên phương S1S2:
[tex]u_M=2Acos(\pi.(d_1-d_2)/\lambda - \pi/4)cos(\omega.t-\pi(d_1+d_2)/\lambda+\pi/4)[/tex]
mà d1+d2=50
==>[tex]u_M=2Acos(\pi.(d_1-d_2)/\lambda + \pi/4)cos(\omega.t-\pi(d_1+d_2)/\lambda+3\pi/4[/tex]
Tới đây bạn tự khảo sát ĐK cực đại, cực tiểu nhé bạn,....


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ hay
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:25:55 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2011
Trieubeo đánh nhầm rồi: chỉnh lại nhé
==> [tex]d_2+d_1=-\lambda/4+2k\lambda[/tex]
==> Tập hợp của chúng là đường elip nhận S1,S2 là tiêu điểm
b/ Phương trình S1,S2 là : [tex]u_1=Acos(\omega.t)[/tex], [tex]u_1=Acos(\omega.t+\pi/2)[/tex]
==> Phương trình sóng tại 1 điểm M bất kỳ cách S1 là d_1 và cách S_2 là d_2 trên phương S1S2:
[tex]u_M=2Acos(\pi.(d_1-d_2)/\lambda - \pi/4)cos(\omega.t-\pi(d_1+d_2)/\lambda+\pi/4)[/tex]
mà d1+d2=50
==>[tex]u_M=2Acos(\pi.(d_1-d_2)/\lambda + \pi/4)cos(\omega.t)[/tex]
Tới đây bạn tự khảo sát ĐK cực đại, cực tiểu nhé bạn,....