Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duynhana1 trong 05:26:01 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6012Tiêu đề: Công thức tính lực đẩy Acsimet.
Gửi bởi: duynhana1 trong 05:26:01 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2011
Các thầy cho em hỏi công thức tính lực đẩy Acsimet tác dụng vào vật rắn khi nó ở trong chất lỏng ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Công thức tính lực đẩy Acsimet.
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:23:00 PM Ngày 30 Tháng Chín, 2011
Các thầy cho em hỏi công thức tính lực đẩy Acsimet tác dụng vào vật rắn khi nó ở trong chất lỏng ạ.
[tex]F_{A}= D.V.g[/tex]

D: khối lượng riêng chất lỏng [tex]kg/m^{3}[/tex]
V: thể tích chất lỏng bị chiếm chỗ [tex]m^{3}[/tex]
g: gia tốc trọng trường [tex]m/s^{2}[/tex]