Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 10:50:45 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6005Tiêu đề: SONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: lmthong19 trong 10:50:45 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2011
Cho 2 nguồn phát sóng âm cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f = 440Hz, đặt cách nhau
1m. Hỏi một người phải đứng ở đâu để không nghe thấy âm (biên độ sóng giao thoa hoàn toàn triệt tiêu).
Cho vận tốc của âm trong không khí bằng 352m/s.
   A. 0,3m kể từ nguồn bên trái.    B. 0,3m kể từ nguồn bên phải.
   C. 0,3m kể từ 1 trong hai nguồn    D. Ngay chính giữa, cách mỗi nguồn 0,5m


dap an c
em khong hieu xin giup em


Tiêu đề: Trả lời: SONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:35:56 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2011
Cho 2 nguồn phát sóng âm cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f = 440Hz, đặt cách nhau
1m. Hỏi một người phải đứng ở đâu để không nghe thấy âm (biên độ sóng giao thoa hoàn toàn triệt tiêu).
Cho vận tốc của âm trong không khí bằng 352m/s.
   A. 0,3m kể từ nguồn bên trái.    B. 0,3m kể từ nguồn bên phải.
   C. 0,3m kể từ 1 trong hai nguồn    D. Ngay chính giữa, cách mỗi nguồn 0,5m

dap an c
em khong hieu xin giup em
Bước sóng: [tex]\lambda = \frac{v}{f} = \frac{352}{440} = 0,8 m[/tex]

Biên độ sóng giao thoa hoàn toàn triệt tiêu:

[tex]d_{2} - d_{1} = \left(k + \frac{1}{2} \right)\lambda[/tex]

Xem như người đó đứng trên trường thẳng nối 2 nguồn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]

Số điểm cực tiểu trên đoạn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]:

[tex]-1,5 < k < 0,75 \Rightarrow k = -1; k = 0[/tex]

Vậy điểm cực tiểu ở ngoài đoạn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]: k = 1 (hoặc có thể lấy k = -2)

[tex]d_{2} - d_{1} = S_{1}S_{2} + \Delta d = \left(1 + \frac{1}{2} \right). 0,8\Rightarrow 1 + \Delta d = 1,2 \Rightarrow \Delta d = 0,2m[/tex]

Vậy người đó phải đứng cách 1 trong hai nguồn 1 đoạn 0,2m ??? Đáp án sai chăng ???
 hoc-)


Tiêu đề: Trả lời: SONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:59:20 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2011
Cho 2 nguồn phát sóng âm cùng biên độ, cùng pha và cùng tần số f = 440Hz, đặt cách nhau
1m. Hỏi một người phải đứng ở đâu để không nghe thấy âm (biên độ sóng giao thoa hoàn toàn triệt tiêu).
Cho vận tốc của âm trong không khí bằng 352m/s.
   A. 0,3m kể từ nguồn bên trái.    B. 0,3m kể từ nguồn bên phải.
   C. 0,3m kể từ 1 trong hai nguồn    D. Ngay chính giữa, cách mỗi nguồn 0,5m

dap an c
em khong hieu xin giup em
Bước sóng: [tex]\lambda = \frac{v}{f} = \frac{352}{440} = 0,8 m[/tex]

Biên độ sóng giao thoa hoàn toàn triệt tiêu:

[tex]d_{2} - d_{1} = \left(k + \frac{1}{2} \right)\lambda[/tex]

Xem như người đó đứng trên trường thẳng nối 2 nguồn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]

Số điểm cực tiểu trên đoạn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]:

[tex]-1,5 < k < 0,75 \Rightarrow k = -1; k = 0[/tex]

Vậy điểm cực tiểu ở ngoài đoạn [tex]S_{1}S_{2}[/tex]: k = 1 (hoặc có thể lấy k = -2)

[tex]d_{2} - d_{1} = S_{1}S_{2} + \Delta d = \left(1 + \frac{1}{2} \right). 0,8\Rightarrow 1 + \Delta d = 1,2 \Rightarrow \Delta d = 0,2m[/tex]

Vậy người đó phải đứng cách 1 trong hai nguồn 1 đoạn 0,2m ??? Đáp án sai chăng ???
 hoc-)
Vẫn dùng KQ của điền quang nhé
[tex]-1,5 < k < 0,75 \Rightarrow k = -1; k = 0[/tex]
+k=-1 ==> [tex]d2-d1=-0,5\lambda[/tex] ==> [tex]d_2-d_1=-0,4m[/tex] , [tex]d_1+d_2=1[/tex] ==> d1=0,7m
+k=0==> [tex]d2-d1=0,5\lambda[/tex] ==> [tex]d_2-d_1=0,4m[/tex] , [tex]d_1+d_2=1[/tex] ==> d1=0,3m
Vậy đáp án cách 1 trong 2 nguồn 0,3m là đúng đó


Tiêu đề: Trả lời: SONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: lmthong19 trong 06:59:47 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2011
e chan thanh cam on


Tiêu đề: Trả lời: SONG CO CAN GIUP DO
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:37:41 AM Ngày 28 Tháng Chín, 2011
Cám ơn thầy Trieubeo, lúc đầu Điền Quang tính nhẩm sai nên bỏ qua trường hợp k = 0 và k = -1 mất.