Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:49:04 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6002Tiêu đề: Đồ thị của chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: quocnh trong 10:49:04 AM Ngày 27 Tháng Chín, 2011
Xin các thầy cô cho biết đồ thị của T=f(l) của con lắc đơn có dạng là gi? T ( bình phương) = f (l) là dạng gi? xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Đồ thị của chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:44:21 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2011
Xin các thầy cô cho biết đồ thị của T=f(l) của con lắc đơn có dạng là gi? T ( bình phương) = f (l) là dạng gi? xin cảm ơn
Đồ thị của T=f(l) là một nửa đường parabol, quocnh có thể vào trang này vẽ ra dạng của nó thử:

http://www.livephysics.com/ptools/online-function-grapher.php?ymin=-5&xmin=0&ymax=10&xmax=100&f1=sqrt%28x%29&f2=&f3= (http://www.livephysics.com/ptools/online-function-grapher.php?ymin=-5&xmin=0&ymax=10&xmax=100&f1=sqrt%28x%29&f2=&f3=)

Đồ thị: [tex]T^{2} = \frac{4\pi ^{2}l}{g}[/tex] tức là dạng parabol [tex]y^{2} = ax[/tex], cũng là 1 nhánh parabol thôi chứ, đúng không ??? Vì ta chỉ lấy giá trị dương mà.  hoc-)


Tiêu đề: Trả lời: Đồ thị của chu kì con lắc đơn
Gửi bởi: HocTapHay trong 12:03:59 PM Ngày 12 Tháng Mười, 2018
hay quá