Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ultraviolet233 trong 10:09:21 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5996Tiêu đề: xin thầy cô giúp giùm em bài sóng cơ này
Gửi bởi: ultraviolet233 trong 10:09:21 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2011
pt sóng :
u= 4cos(pi.t + delta pi)
a)bước sóng = 240cm; tính v?
b)tính độ lệch pha của dao động :
-tại 1 điểm cách khoảng thời gian 1s
-tại 2 điểm cách nhau 210cm vào cùng 1 lúc ;
c)vào  một thời điểm ,độ dịch chuyển của 1 điểm trong môi trường kể từ vị trí cân bằng là 3 cm,tính độ dịch chuyển của nỏ sau 2s ,giải thích kết quả tìm được.
xin cám ơn nhìu.


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp giùm em bài sóng cơ này
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:32:30 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2011
pt sóng :
u= 4cos(pi.t + delta pi)
a)bước sóng = 240cm; tính v?
b)tính độ lệch pha của dao động :
-tại 1 điểm cách khoảng thời gian 1s
-tại 2 điểm cách nhau 210cm vào cùng 1 lúc ;
c)vào  một thời điểm ,độ dịch chuyển của 1 điểm trong môi trường kể từ vị trí cân bằng là 3 cm,tính độ dịch chuyển của nỏ sau 2s ,giải thích kết quả tìm được.
xin cám ơn nhìu.
a) [tex]f = \frac{\omega }{2\pi }= 0,5Hz[/tex]

[tex]v = \lambda . f = 120 cm[/tex]

b) Gọi pt đề cho là pt dao động của điểm A:
[tex]u_{A}=4cos\left(\pi t + \Delta \varphi )[/tex]

TH1: Độ lệch pha cũng tại điểm A sau đó 1s:

[tex]\pi (t+1) + \Delta \varphi - \left[\pi t + \Delta \varphi \right]= \pi[/tex]

độ lệch pha của cùng 1 điểm A tại 2 thời điểm trên là ngược pha nhau.

TH2: Giữa A và B, khi AB = 210cm

[tex]\Delta \varphi = 2\pi \frac{d}{\lambda }= 2\pi \frac{210}{240} = \frac{7\pi }{4}[/tex]

c) Tại thời điểm t ta có: [tex]u_{A} = 3cm[/tex]

Sau đó 2s: (Dùng pt thì là như vầy )

[tex]u'_{A} = 4cos\left(\pi (t + 2) + \Delta \varphi )= 4cos\left(\pi t 2\pi + \Delta \varphi ) = 4cos\left(\pi t + \Delta \varphi ) = u_{A} = 3cm[/tex]

Đơn giản hơn thì chu kỳ là: [tex]T = \frac{1}{f} = 2s[/tex], thời gian đề cho [tex]\Delta t = T = 2s[/tex] nên vật trở lại li độ ban đầu.


Tiêu đề: Trả lời: xin thầy cô giúp giùm em bài sóng cơ này
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:58:24 PM Ngày 24 Tháng Chín, 2011
pt sóng :
u= 4cos(pi.t + delta pi)
a)bước sóng = 240cm; tính v?
b)tính độ lệch pha của dao động :
-tại 1 điểm cách khoảng thời gian 1s
-tại 2 điểm cách nhau 210cm vào cùng 1 lúc ;
c)vào  một thời điểm ,độ dịch chuyển của 1 điểm trong môi trường kể từ vị trí cân bằng là 3 cm,tính độ dịch chuyển của nỏ sau 2s ,giải thích kết quả tìm được.
xin cám ơn nhìu.
a/ Độ lệch pha tại 1 điểm sau thời gian t chính là góc quét Delta phi khi biểu diễn vecto quay ==> delta phi= t.w=pi
b/sau 2 s góc quet cua vecto quay là Delta phi=t.w=2pi ==> vật quay lại trạng thái ban lúc thời điểm t là x=3cm