Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tomboy.babylucky trong 05:46:08 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5995Tiêu đề: giải giùm em bài toán dao động điều hòa
Gửi bởi: tomboy.babylucky trong 05:46:08 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2011
Một vật có m=100g dao đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số f=10hz biên độ lần lượt là 4cm và 3cm độ lệch pha giữa 2 dao động là [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]
rad lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex]
cơ năng dao động của vật là
A.740mj
B. 260mj
C.13j
D.25mj


Tiêu đề: Trả lời: giải giùm em bài toán dao động điều hòa
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:59:55 PM Ngày 23 Tháng Chín, 2011
Một vật có m=100g dao đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số f=10hz biên độ lần lượt là 4cm và 3cm độ lệch pha giữa 2 dao động là [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]
rad lấy [tex]\pi ^{2}=10[/tex]
cơ năng dao động của vật là
A.740mj
B. 260mj
C.13j
D.25mj
Xem hình:
Bài này khá cơ bản,em tham khảo rồi làm thêm heng.